Nyheter

Vil redde unge hjerner

Seminaret "Ut av tåka 2014" arrangeres av Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus. F.v. Sidsel Strand og Håvard Berge (Kristiansand kommune), Øistein Kristensen (Sørlandet sykehus) og Madelene Skårdal (Kristiansand kommune).

Seminaret «Ut av tåka 2014» arrangeres av Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus. F.v. Sidsel Strand og Håvard Berge (Kristiansand kommune), Øistein Kristensen (Sørlandet sykehus) og Madelene Skårdal (Kristiansand kommune).

Unge mennesker cannabis-røyker seg ut av vennekretsen, skolen og arbeidslivet. Seminaret «Ut av tåka 2014» i Kristiansand samler fagfolk fra hele landet som vil redde de unge hjernene. 

Det er klare sammenhenger mellom bruk av cannabis og sosial isolering, kutt i skolegang og arbeidsledighet. Brukerne selv er de største tapene, men også for samfunnet er tapet enormt.

– Vi vil redde de unge hjernene. Temaet for årets seminar er derfor konsekvensene av cannabisbruk for arbeid og skole. Alt for mange faller utenfor på grunn av cannabis, sier Madelene Skårdal, koordinator for Hasjavvenning Kristiansand.

Program for seminaret 19. februar

For flere unge cannabismisbrukere og deres familier, er situasjonen prekær. Det er en klar sammenheng mellom manglende videregående skolegang og helseproblemer, ruslidelser og dårligere levekår senere i livet.

Flere ber om hjelp

– Aldri før har så mange bedt om hjelp, og stadig flere søker hjelp for cannabismisbruk, sier Øistein Kristensen, overlege og forsker ved avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus.

Ved innleggelse på avrusningsposten på ARA, registreres nå cannabis som det hyppigst brukte illegale rusmiddelet. Cannabis påvises hos 55 prosent av de innlagte, oftest sammen med tyngre stoffer som opiater og amfetamin. Tilsvarende tall for 1987 var 8 prosent.

Viktig seminar

Seminaret i Kristiansand, som er det niende i rekken, samler fagfolk og ekspertise på feltet. Man venter 200-300 deltagere.

– Hensikten med seminaret er blant annet å vise hvor viktig det er med tidlig innsats for å forebygge psykiske vansker, ruslidelser og frafall i skolen. Vi har effektive tiltak for å venne ungdom av med å røyke hasj, sier Skårdal.

På seminaret vil en også legge stor vekt på syntetisk cannabis og nye cannabisprodukter.

Seminaret finner sted i Niels Henrik Abels hus i Tordenskjoldsgate i Kristiansand den 19. februar.  Blant deltakerne er for eksempel helsepersonell, ansatte i skole og barnevern, politi og det øvrige hjelpeapparatet, samt pårørende- og brukerorganisasjoner

Arrangører av seminaret er Kristiansand kommune ved Hasjavvenning Kristiansand og Sørlandet sykehus ved Cannabisforum Sør.

Kontaktperson:

Madelene Skårdal
Koordinator for Hasjavvenning Kristiansand
906 02 964
Epost

www.hasjavvenning.no

Artikkelen er hentet fra www.kristiansand.kommune.no

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv