Latest Post

Rusreform – fra straff til hjelp

Aftenposten.no 13.01.2020 kronikk skrevet av Jørgen G. Bramness og Anne Lise Bretteville-Jensen Behandling kan hjelpe de avhengige, men forebygging og skadereduksjon må styrkes for at Norge fortsatt skal ha en relativt lav rusmiddelbruk i befolkningen. Rusreformutvalget leverte før jul en modig innstilling. Utvalgets mandat var at reaksjonene på ulovlig rusmiddelbruk skulle flyttes fra straff til behandling, … Les videre

Hva er hasjavvenning.no?

Hasjavvenning.no har fokus på kunnskapsformidling og erfaringsutveksling om hasjavvenning. Sidene er bl.a. beregnet på personell innen skole, helse og sosial.
- -

Arkiv