Latest Post

Can a Smartphone App for Cannabis Cessation Gain a Broader User Group than Traditional Treatment Services?

Forskningsartikkel i Sage journals: Substance Abuse: Research and Treatment, publisert 03.02.2020. Forfattere: John-Kåre Vederhus, Malin Rørendal, Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Øistein Kristensen Artikkelen sammenlikner individuelle hasjavvenningsprogram med bruk av en hasjavvenningsapp (HAP) på telefon/nettbrett. Du finner artikkelen her: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1178221820902237    

Hva er hasjavvenning.no?

Hasjavvenning.no har fokus på kunnskapsformidling og erfaringsutveksling om hasjavvenning. Sidene er bl.a. beregnet på personell innen skole, helse og sosial.
- -

Arkiv