Latest Post

Ny WHO-rapport om cannabis

Ekspertene peker på sammenhenger mellom cannabisbruk og en lang rekke fysiske og psykiske skadevirkninger. Det er neste 20 år siden siste rapport om cannabis fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Mye har skjedd innen forskning på dette området siden da, og nå har en ny ekspertgruppe gått gjennom cannabisforskningen og oppsummert kunnskapen på området i en fersk … Les videre

Hva er hasjavvenning.no?

Hasjavvenning.no har fokus på kunnskapsformidling og erfaringsutveksling om hasjavvenning. Sidene er bl.a. beregnet på personell innen skole, helse og sosial.
- -

Arkiv