Latest Post

Legalisering og bruk av marihuana i Colorado

I rapporten «The Legalization of Marijuana in Colorado: The impact»  (2016)  fremgår det at bruk av marihuana har økt betraktelig siden bruk av marihuana ble godkjent til rekreasjons-/medisinsk bruk. Se mer statistikk om bruk av marihuana i Colorado og andre delstater i USA i rapporten.

Hva er hasjavvenning.no?

Hasjavvenning.no har fokus på kunnskapsformidling og erfaringsutveksling om hasjavvenning. Sidene er bl.a. beregnet på personell innen skole, helse og sosial.
- -

Arkiv