UT AV TÅKA – 2015

Rekordstort deltakerantall på «Ut av tåka 2015″.

Cannabiskonferansen ble arrangert av Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus HF i Kristiansand for 10.året på rad. Dette ble feiret med en Nordisk konferanse med deltakere fra Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Konferansen var delt i to dager. Første dag var tiltenkt fagfolk som arbeider direkte med hasjavvenning eller som ønsker å starte opp tiltak. Andre dag var åpen for alle som er interesserte av faget cannabis og rusbehandling. Det ble rekordstort deltakerantall begge dager.

126 fagpersoner var samlet på konferansens første dag 10/2 i Gyldengården.

126 fagpersoner var samlet på konferansens første dag 10/2 i Gyldengården.

Thomas Lundquist presenterte bakgrunnen for hasjavvenningsprogrammet.

Thomas Lundquist presenterte bakgrunnen for hasjavvenningsprogrammet.

Første dagen blir arrangert for å dele erfaringer, knytte kontakter med hverandre slik at fagpersoner lettere kan forebygge og behandle cannabismisbruk både lokalt og nasjonalt. Et økt samarbeid vil øke kvaliteten på det arbeidet vi gjør. I auditoriet i Gyldengården var det samlet om lag 130 personer som ønsker å hjelpe ungdommer ut av cannabismisbruk. Dagen ble åpnet av tjenesteleder Olaf Haugen som formidlet hvorfor arbeidet med cannabisavhengighet er viktig. Første foredragsholder var professor Thomas Lundquist som informerte om den teoretiske bakgrunnen til hasjavvenningsprogrammet (HAP).

Videre formidlet forskningsleder av HAP2-studien John-Kåre Vederhus foreløpige resultater av det nasjonale forskningsprosjektet med tanke på langtidseffekten av hasjavvenning. For å få et innblikk i hvordan man arbeider med hasjavvenning i de respektive nordiske land ble de nasjonale cannabisnettverkene i Sverige, Norge, Finland og Danmark presentert. Dagen ble avsluttet med parallellseksjoner med tiltak for nybegynnere og de mer erfarne.

365 personer deltok på konferansen 11/2 på Clarion Hotel Ernst.

365 personer deltok på konferansen 11/2 på Clarion Hotel Ernst.

365 deltakere med ulik bakgrunn og arbeidspraksis var samlet på konferansedagen 11/2 på Clarion Hotel Ernst. Tema for årets konferanse var «Cannabisbehandling og pårørendearbeid». Helse- og sosialdirektøren i Kristiansand kommune, Wenche P. Dehli, sto for åpningen av konferansen. Første foredraget «Cannabis – et stoff i forandring» av forskningsleder Anne-Line Bretteville Jensen ved SIRUS ga deltakerne et godt oversiktsbilde av utviklingen av cannabis og var et godt utgangspunkt for resten av dagen. Foredragene besto videre av både forskning og praktisk arbeid. Annica Vikström fra Sverige presenterte Ungdomsprogrammet, som er et behandlingsopplegg for både ungdommer og pårørende. Professor Per Fugelli ga oss gode tanker om relasjonsbygging og samhandling med andre mennesker. Å møte andre mennesker med forståelse og merverdi er av stor betydning for å lykkes å få til et godt samarbeid! Dette ble videreført inn Christopher Schmitz foredrag om foreldrecoaching med utgangspunkt i hvordan de arbeider med pårørendearbeid i Danmark.

Per Fuggeli ga oss fine ord og tanker om omtanke, medmenneskeligget og samhandling.

Per Fuggeli ga oss fine ord og tanker om omtanke, medmenneskeligget og samhandling.

Forskningsleder Anne Line Bretteville-Jensen ved SIRUS presenterte det nyeste innen utvikling med cannabis og cannabisprodukter.

Forskningsleder Anne Line Bretteville-Jensen ved SIRUS presenterte det nyeste innen utvikling med cannabis og cannabisprodukter.

Dessverre hadde årets prisvinner av Ut av tåka prisen, Øistein Kristensen, blitt syk og kunne ikke delta denne dagen. Begrunnelser for prisen ble likevel lest opp og prisen ble mottatt av hans kollega Bjørg Hjerkinn. Kommuneoverlege Dagfinn Haarr ble en god erstatter for prisvinnerforedraget. Haarr presenterte resultater fra sin studie fra allmennpraksis om sammenhengen mellom cannabis og lungesykdom blant injiserende opioidbrukere. Elever fra Vågsbygd videregående skole sto for det musikalske innslaget denne dagen. De tre elevene spilte og sang behagelige sanger med jazzinnslag og har fått gode tilbakemeldinger fra publikum. Elever fra Vågsbygd videregående skole sto for det musikalske innslaget denne dagen. De tre elevene spilte og sang behagelige sanger med jazzinnslag og har fått gode tilbakemeldinger fra publikum.

Konferansen har bidratt til økt bevissthet rundt konsekvenser av cannabisbruk og hvor viktig det er å inkludere pårørende for et vellykket resultat i behandling. Konferansen har fått gode tilbakemeldinger i forholdt til organisering og et variert program med god foredragsholdere samlet rundt et viktig tema. Kunnskapen som er blitt formidlet under disse dagene har gitt deltakerne inspirasjon og motivasjon til å fortsette den flotte innsatsen som gjøres nasjonalt og innen Norden for å redusere cannabisbruk blant ungdommer. Et samarbeid er viktig for å lykkes!

Annica Vikström presenterte Ungdomsprogrammet i cannabisbehandling.

Annica Vikström presenterte Ungdomsprogrammet i cannabisbehandling.

Bjørg Hjerkinn mottok Ut av tåka prisen på Øistein Kristensen sine vegne.

Bjørg Hjerkinn mottok Ut av tåka prisen på Øistein Kristensen sine vegne.

 

 

 

 

 

 

Elever fra musikklinjen på Vågsbygd vgs. sto for underholdningen.

Elever fra musikklinjen på Vågsbygd vgs. sto for underholdningen.

 

Den alltid like engasjerte Dagfinn Haarr underviste og underholdt publikum.

Den alltid like engasjerte Dagfinn Haarr underviste og underholdt publikum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasjoner

Nettverks- og erfaringsdag 10/2:

Den teoretiska bakgrunden til HAP – Thomas Lundquist

HAP2- studien – John-Kåre Vederhus

Nationella cannabisnätverket Sverige

Nasjonalt cannabisnettverk Norge

Konferansedag 11/2:

Hva med pårørende? – Annica Krohn Vikström

Cannabis og lungefunksjon – Dagfinn Haarr

Forældrecoaching – Christopher Schmitz

 

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv