Pågående forskningsprosjekter

Pågående forskningsprosjekter om cannabis

  • HAP-2 «Har hasjavvenningsprogrammet  langtidseffekt?» – en longitudinell langtidsstudie av effekt. Et nasjonalt forskningsforskningsprosjekt som ledes av SSHF Avd. for rus- og avhengighetsbehandling.

 

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv