Pågående forskningsprosjekter

Pågående forskningsprosjekter om cannabis

  • HAP-2 «Har hasjavvenningsprogrammet til Lundqvist og Erricsson langtidseffekt?» – en longitudinell langtidsstudie av effekt. Multisenterserie.

 

  • Sammenligning av analysemetoder for testing av syntetiske cannabinoider i urin.

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv