Fredrikstad

Fredrikstad kommune tilbyr cannabisavvennings- og foreldrekurs

Kommunen gjennomførte sitt første cannabisavvenningskurs høsten 2009. Siden den gang har vi hatt seks gruppekurs for ungdom opp til 25 år som ønsker å slutte å røyke cannabis. Parallelt med gruppekurs tilbys individuelle kurs for samme aldersgruppe. Vi bruker metodene HAP (Thomas Lundqvist), MI og KT. I velværeprogrammet tilbyr vi yoga og akupunktur. Gruppekurset varer i seks uker av 16 møtekvelder.

Vi har gjennomført fire foreldrekurs og tre av disse etter metoden FöräldraStegen. Dette har vært et samarbeidsprosjekt i kommunen mellom cannabisprosjektet og ungdomskontaktene. Foreldrekurset har målgruppe; foreldre som er bekymret for tenåringen sin når det kommer til tobakk, alkohol og narkotika. Kurset varer i seks uker.

Kursledere rekrutteres fra kommunens virksomheter, fylkeskommunen samt statlige institusjoner, de har høyere utdanning og er til daglig i arbeid med målgruppen i en eller annen form. Opplæring gis etter et eget program kommunen har laget.

Cannabisforum Øst

Et faglig forum for alle Østfoldkommuner som ønsker å tilegne seg HAP – metodikk og iverksette tidlig intervensjonstiltak når det gjelder bruk av cannabis. Fredrikstad er initiativtaker og vertskommune.

Formålet med forumet er:

  • Kunnskapsformidling, erfaringsoverføring og gjennomføring av fagdager
  • Samarbeid om tiltak, tiltaksutvikling og forskning
  • Være aktør på den nasjonale og lokale rusmiddelpolitiske arenaen

Annen cannabisvirksomhet i kommunen

  1. Temakvelder; foreldre/pårørende inviteres til foredrag/samtale om fakta om cannabis, hvordan håndtere/forebygge at ungdommene røyker eller at de begynner med det. Foreldrene utveksler her også erfaringer og tips.
  2. Foredrag/samtale på videregående skoler som ønsker det.
  3. Studiesirkel – for og av fagfolk som arbeider med metoden HAP i kommunen. Vi treffes 6-8 ganger i året der vi utveksler erfaring, ser på ny forskning, og trener på metodene.

Høsten 2012 tilbyr vi:

Kommunen tilbyr i høst cannabisavvenningskurs i gruppe for unge opptil 25 år med oppstart uke 43/44 og foreldrekurs etter metoden FöräldraStegen med oppstart uke 42. Individuelle kurs vil tilbys fortløpende og varer fra 6 -12 uker.

For mer informasjon og gruppekursene samt anvendt metode:

http://www.fredrikstad.kommune.no/no/Tjenester/Sosiale-tjenester/Rusmiddelmisbrukere—tiltak/Cannabiskurs/

http://www.fredrikstad.kommune.no/no/Organisasjon/Virksomheter/Ungdomskontaktene/Nyheter/Vi-starter-opp-foreldrekurs/

Kontaktperson:
Marianne Otterstad, leder for cannabisprosjektet
Virksomhet for rus og psykiatri, bolig og flyktningarbeid
Fredrikstad kommune
e-post: maot@fredrikstad.kommune.no
Mobil: 99 35 95 03

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv