Nyheter

– Cannabis ble starten på mitt rushelvete!

I dag er Asbjørn Larsen dagligleder på Kafe X i Tromsø og medlem i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO).  Foto: Kaja Staude Mikalsen

I dag er Asbjørn Larsen dagligleder på Kafe X i Tromsø og medlem i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO).
Foto: Kaja Staude Mikalsen

Cannabis er i dag det mest brukte narkotiske stoffet i Norge, også blant ungdom.

Cannabis er ofte et oversett og neglisjert problem i samfunnet og konsekvensene av cannabisbruk er store. Ungdom er en meget sårbar gruppe og hvis man begynner å ruse seg tidlig, kan det være vanskelig å komme seg tilbake til hverdagen. Da Asbjørn Larsen som ung tok valget om å røyke cannabis, var veien videre til amfetamin og heroin kort. Cannabis ble starten på mitt rushelvete, forteller Larsen, som etter 25 år med rusavvhengighet endelig har klart å komme seg videre. Tidligere forebygging er helt nødvendig, mener han.

Nå etterlyses bedre tiltak, for å forhindre at ungdom tidlig får rusproblemer. I dag er fokuset mest rettet mot å redusere tilbudet av rusmidler, og ikke forebygging.

Å forebygge cannabisbruk hos ungdom er hovedsakelig en tverrfaglig utfordring, hvor et helt apparat må mobiliseres bedre. Politiet i Tromsø etterlyser mer tverrfaglig kompetanse og mer ressurser til forebyggende arbeid rettet mot unge. Foreldre, lærere, ledere for idrettslag må på banen tidligere. I tillegg må vi samle de gruppene som står nær ungdom og samhandle bedre. Dette gjelder både politiet, kommunen, spesialhelsetjenesten og brukerorganisasjonene. God forebygging er ikke en oppgave man klarer alene, mener Larsen. Samtidig er det også viktig å fokusere på bakmenn, som sitter på profitten og tjener store penger.

Les hele artikkelen her http://www.nrk.no/nordnytt/1.11575590

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv