UT AV TÅKA – 2018

Ut av tåka-konferansen 2018 – nasjonal konferanse om ungdom og cannabisbruk finner sted 21.03.2018. 

I tilknytning konferansen vil det også arrangeres en nettverkssamling for fagfolk som arbeider med hasjavvenning eller ønsker å starte opp tiltak. Se mer informasjon om program og påmelding til det enkelte arrangement nedenfor.

Ut av tåka-konferansen 21.03.2018 program og påmelding

Nettverksamling HAP 20.03.2018 program og påmelding

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv