Trondheim

Ansatte i Enhet psykisk helse og rus i Trondheim kommune driver tiltak etter HAP-modellen. Vi jobber etter vedtak fra Helse og Velferd (Bestiller-Utfører-modell). Vi startet opp med hasjavvenningsprogram/kurs våren 2014 og kjører de kontinuerlig når det er ønskelig. Vi har kontakt med spesialisthelsetjenesten, både innen rus og psykiatri. Vi hjelper også til med henvisning etter endt kurs. Målgruppen er voksne, fra 18 år og oppover.

Kontaktinformasjon:

Kristin Mjåset Johansen, Teamkoordinator/sosionom Enhet for psykisk helse og rus, Trondheim kommune

Tlf: 958 69 818

 

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv