Oslo

LAVTERSKEL PSYKOLOGTJENESTE OG HASJAVVENNINGSPROGRAM (HAP)

Uteseksjonens psykologtjeneste er opprettet for å gi unge under 25 år et lett tilgjengelig tilbud fra psykolog uten henvisning. Mange unge strever med ulike forhold knytta til psykisk helse. Det kan være snakk om depresjon, tilbaketrukkenhet, aggressivitet og vold, omsorgssvikt, usikkerhet rundt egen identitet, mobbing, rusproblemer eller noe annet. Tilbudet vårt er særlig retta inn mot utsatte unge som ikke nås av det ordinære hjelpeapparatet. Psykologene våre kan tilby samtaler, og de er fleksible slik at de kan avtale å treffes ute eller andre steder enn på kontorene våre i Maridalsveien 3. De kan henvise til behandling i spesialisthelsetjenesten dersom det er nødvendig.

Hasjavvenningsprogrammet (HAP) gis til innbyggere i alle aldre som ønsker å trappe ned egen bruk av hasj/cannabis eller til de som ønsker å slutte helt. Vi er særlig opptatt av å nå unge under 25 år. For de som ønsker å prøve en nedtrapping eller å slutte på egen hånd har Uteseksjonen og RUStelefonen utviklet en egen app (HAP-appen). Vi gir råd og veiledning til foreldre, søsken, venner eller andre som er bekymra for noen rundt seg.

HAP bygger på erfaringer vi har gjort over flere år, tilbakemeldinger fra de som har fått et tilbud av oss og nyere forskning om hasj og cannabis. Uteseksjonen utvikler hele tiden programmet for å gi det beste tilbudet til de som trenger det.

Når du vil kontakte oss for å få et tilbud kan du ringe eller sende sms tlf. 913 03 913. Du kan også ta kontakt direkte med våre medarbeidere (se kontaktinfo nedenfor). Vi ønsker ikke at du sender sensitiv informasjon på epost eller gjennom sosiale medier.

Vi gir kurs og opplæring til ansatte i bydelene og andre relevante samarbeidspartnere, slik at innbyggerne kan få gode lokale tilbud der de bor. For at tilbudene som gis i Oslo skal være likeverdige og holde god kvalitet tilbyr vi ansatte i bydelene å delta i fagnettverk og å få veiledning i grupper.

Informasjon om HAP gir vi til yrkesgrupper og tjenester som er i kontakt med innbyggere som kan ønske hjelp til å slutte eller trappe ned bruk av hasj og cannabis. Slik informasjon kan være god hjelp når de ønsker å henvise innbyggere til tilbudet, eller motivere til å bruke det tilbudet som finnes.

For tiden har vi 4 medarbeidere som gir tilbud:

Halvor Wennesland Gravdal er psykolog. Han har erfaring med behandling av ungdom og voksne men forskjellige problemer. Herunder angst, depresjon, rusproblemer, traumer, vold og aggresjonsproblemer. Halvor har også erfaring med veiledning og skreddersydd undervisning og har en spesiell interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid. Av videreutdanning har Halvor integrativ behandling og han spesialiserer seg nå innen Samfunn og Allmennpsykologi. Tlf: 917 53 784

Ingunn Otterbech er barnvernspedagog med klinisk godkjenning (FO). Hun har videreutdanninger i oppsøkende sosialt arbeid, faglig veiledning (godkjent veileder av FO) og psykisk helsearbeid. Fra før har Ingunn arbeidet i mange år med atferdsproblematikk og psykisk helse innen barnevernet og som oppsøkende medarbeider i Uteseksjonen. Tlf. 415 71 853

Leif Bond er psykolog. Han har erfaring med å jobbe med både ungdommer, familier, foreldreveiledning og konflikthåndtering. For tiden spesialiserer Leif seg til å jobbe terapeutisk med grupper. Hos Uteseksjonen jobber han mye med HAP og de under 18 og unge voksne. Tlf. 902 44 790

Malin Rørendal har master i psykisk helsearbeid, og videreutdanninger i cannabisbehandling og traumebehandling. Malin har lang erfaring med HAP og har vært med å utvikle programmet, HAP app’en og hun har medvirket i følgeforskning og publisert flere fagartikler. I Uteseksjonen har Malin jobbet mye med voksne i HAP, og hun har også vært opptatt av hvordan cannabis- og hasjavvenning virker inn på folk med traumer fra tidligere av. Tlf. 951 30 687

 

 

Det er stengt for kommentarer.

- -

Mest populære innlegg og sider

Arkiv

%d bloggere liker dette: