Oslo

Hasjavvenning i Oslo
Ut av tåka er et tilbud med hasjavvenning på Uteseksjonen i Oslo, i Velferdsetaten, Oslo kommune. Vi jobber etter den svenske psykologen Thomas Lundqvist sin metode, hasjavvenningsprogrammet (HAP).
Tilbudet er for deg som vil ha hjelp til å slutte med hasj eller marihuana. Oppfølgingen tar utgangspunkt i hva som skjer når du slutter etter lang tids bruk, og hvilke utfordringer som er vanlig å oppleve. Tilbudet er både for deg som har bestemt deg for å slutte og som vil ha hjelp til det, men også deg som er usikker, og vil ha en kvalifisert samtalepartner eller rådgiver.
Vi holder også kurs i metodikken til ansatte som jobber med ungdom og voksne med cannabisproblematikk. De fleste bydelene i Oslo har nå ansatte med kompetanse på hasjavvenning. Vi kan være behjelpelige med å informere deg om hvem du kan henvende deg til i din bydel. Dersom det ikke er ressurser til et raskt tilbud i din bydel kan du få tilbud om hasjavvenning på Uteseksjonen. I tillegg til bydelene har Eksternavdelingen ved Bakkehaugen barnevernssenter og enkelte ansatte i MAR Oslo kompetanse på hasjavvenning.

Hvem er tilbudet til?
Brukere av cannabis i alle aldre som vil ha hjelp til å slutte, trappe ned eller kontrollere bruken sin.
Bekymrede pårørende som ønsker samtaler eller veiledning.
Andre instanser i hjelpeapparatet som ønsker informasjon om tilbudet eller kontakt.
Du trenger ikke ha et uttalt ønske om å slutte for å ta kontakt.
Ingen henvisning.
Tilbudet er gratis.

Hvem er vi?
Vi er erfarne fagkonsulenter med spesialkompetanse på cannabis.
Vi har lang erfaring i å møte unge og voksne med ulike utfordringer i livet.
Hos oss vil du få hjelp til å forberede deg på utfordringene i slutteprosessen, og til å lage gode strategier for å håndtere det som dukker opp i situasjoner der du blir utfordret.
Har bruken blitt et problem for deg? Er det vanskelig å nå målene dine alene?

Ta kontakt for mer informasjon om tilbudet:
Malin Rørendal
Telefon: 951 30 687 Epost: malin.rorendal@vel.oslo.kommune.no
Lena Frøiland Moen
Telefon: 992 47 877 Epost: lena.froiland.moen@vel.oslo.kommune.no
Ellen Bull Killengreen
Telefon: 905 63 123 Epost: ellen.bull.killengreen@vel.oslo.kommune.no

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv