Kommunene i Setesdal

Kommunene i Setesdal tilbyr:

– Bevisstgjøringssamtaler

– IHAP (individuelt hasjavvenningsprogram)

– Samtaler med bekymrede foreldre

– Undervisning i tegn og symptomer til skoler, lærer og andre aktuelle samarbeidspartnere

Kontaktpersoner:

Evje og Hornnes kommune: Vidar Vestøl, Tlf. 906 88 119

Bygland kommune: Wenche Skarpengland, Tlf. 906 45 731

Valle og Bykle kommune: Tone Lise Avdal, Tlf. 986 76 933

For undervisning eller andre spørsmål:

Gunn Helene Neset, LMT Setesdal Tlf. 917 83 577

Mail: gunn.helene.neset@e-h.kommune.no

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv