Asker

Rusforebyggende team i Asker kommune

Teamet består av representanter fra kommunens Utekontakt, Helsestasjonen for Ungdom og fra  familie- og nettverksavdelingen i Barne- og familieenheten. Teamet arbeider med å forebygge rusbruk blant ungdom i kommunen i alderen 13-23 år. Vår samtaleoppfølging tar utgangspunkt i det svenske programmet «Cannabisprogram for ungdom – CPU». Vi tilbyr også foreldregrupper hvor vi jobber etter foreldreveiledningsprogrammet «Tuning in to teens»,  samt bidrar med kunnskapsformidling om cannabis til kommunens øvrige ansatte.

Hva vil tilbyr?

  • Samtaler med ungdom om deres holdninger til cannabis gjennom bevisstgjøring og kunnskapsformidling
  • Samtaleoppfølging av ungdom som ønsker å slutte med cannabis
  • Samtaler med foreldre som er bekymret for dere ungdom i forhold til bruk av rusmidler
  • Samtaler med foreldre og ungdom med fokus på samspill og kommunikasjon i familien
  • Urinprøvetesting – enten frivillig eller som påtaleunnlatelse med vilkår via politiet
  • Foreldregruppe for foreldre som er bekymret for deres ungdom når det gjelder rusmidler
  • Ingen henvisning. Tilbudet er gratis.

Kontaktinformasjon:
Asker kommune  
Besøksadresse: Skysstasjonen 11, 1383 Asker
Tlf.: 66 90 95 00
Barne- og familieenheten

Ta kontakt med oss for spørsmål eller en uformell samtale.

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv