Kommunene i Bamble, Porsgrunn og Skien

Kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien tilbyr hasjavvenningskurs.

Kursene er individuelle hasjavvenningsprogram basert på modell fra Hasjavvenning Kristiansand.

 • Metoden bygger på Thomas Lundqvists modell for hasjavvenning. Den er basert på de ulike fasene en hasjmisbruker gjennomgår når man slutter å røyke hasj, og teknikker som kompenserer for svikten av de kognitive funksjonene.
 • Metoden innebærer en helhetlig tenkning rundt den enkelte deltaker, som f. eks foreldre, venner, skole, jobb og fritidsinteresser.
 • Metoden utvikles i tråd med den nyeste forskningen på området.
 • Det vil være fokus på den enkeltes ressurser, ønsker og muligheter.
 • Det tilbys også bevisstgjøringssamtaler og samtaler med pårørende.
 • Kursene gjennomføres i samarbeid med skole, foresatte, politi, konfliktråd og andre aktører som kan være knyttet til helhetlig arbeidet rundt den aktuelle ungdommen.

Kommunene har også etablert et nettverk for de som jobber med metoden. Nettverket møtes to ganger i halvåret. Målsetting med nettverket:

 • Kunnskapsformidling, erfaringsoverføring og gjennomføring av eventuelle fagdager
 • Samarbeid om tiltak, tiltaksutvikling og forskning
 • Være aktør på den nasjonale og lokale rusmiddelpolitiske arenaen.

Porsgrunn tilbyr:

 • Kortprogram/Dialogkonferansen på 9.trinn i ungdomsskolene.
 • Kortprogram/bevisstgjøringssamtaler til ungdom primært under 18 år, som er i risiko for å utvikle en avhengighet til cannabis, samt deres foresatte.
 • IHAP (individuelt hasjavvenningsprogram) . 16 samtaler i løpet av 8 uker. Alder 15-25 år.

Kontaktinformasjon:

Hasjavvenning Porsgrunn v/ Helsestasjon for ungdom tlf. 35 54 73 45

Stine Ødegaard tlf. 48 13 40 90

Inger Elisabeth Andersen tlf. 91 64 88 21

Skien tilbyr:

 • Individuelt hasjavvenningsprogram IHAP: oppfølging individuelt over 10 – 15 samtaler, 1 eventuelt 2 samtaler i uka ved behov. Tilbud til ungdom i alderen 15 – 23 år.
 • Bevisstgjøringssamtaler: samtaler med ungdom primært under 18 år som er i risiko for å utvikle en avhengighet til cannabis for å bevisstgjøre eget bruk og reflektere over konsekvensene av dette.
 • Samtaler med pårørende: Informasjon om cannabis, råd og veiledning til bekymrede foresatte/pårørende.

Kontaktinformasjon:

Hasjavvenning Skien v/ Helsestasjon for ungdom 35 58 15 02

 

 

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv