Askøy

Askøy kommune tilbyr hasjavvenning etter HAP-modellen, tjenesten er forankret i Ungdomstjenesten. Følgende tiltak tilbys:

Bevisstgjøringssamtale  Dette er et tilbud til de yngste, ungdomsskoleelever. Samtalene tilbys ungdom som trenger kunnskapsheving og bevisstgjøring, samt motivere ungdommen til å få mer hjelp. Det blir gitt 4 samtaler. Foreldre inviteres til samarbeid. Etter 4 samtaler vil det bli gjort vurdering i forhold til videre oppfølging. Vi samarbeider tett med politiet i forhold til cannabis problematikk blant de yngste.

Individuell oppfølging Oppfølging for personer på videregående og oppover som er motivert for å slutte med cannabis. Det legges til rette for foreldresamtaler og for å få deltageren ut i aktivitet. De under 18 må ha tillatelse fra forelde. Programmet har 15 samtaler.

Kontaktinformasjon

Gørild Wold, HAP-koordinator/Ungdomskontakt, tlf. 97 05 17 85

Lisbeth Fauskanger Strøm, Ungdomskontakt, Tlf. 90 53 87 58

Pål Albro, Spesialkonsulent Rus, Tlf. 97051816

 

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv