Bærum

Hasjavvenningstilbudet i Bærum kommune

Dette er et samtaletilbud for deg som ønsker å få mer kunnskap om hasj eller marihuana, hjelp til å redusere ditt forbruk eller slutte med å røyke hasj eller marihuana. Vi har kunnskap og erfaring om temaet som kan bidra til at du når ditt mål.

Vi bruker blant annet «Hasjavvenningsprogrammet» som modell. Dette er et program utviklet av den svenske psykologen Thomas Lundqvist. Samtalene tar utgangspunkt i hvordan røykingen påvirker deg, hva som skjer når du slutter etter langtidsbruk, og hvilke utfordringer som er vanlig å oppleve. Vi kan også henvise videre til spesialisthelsetjeneste.

 Hvem er tilbudet for?

  • Tilbudet er for personer bosatt i Bærum kommune.
  • Rustjenesten arbeider med personer fra 18 år og oppover.
  • Helsestasjonen for ungdom jobber med aldersgruppen 13-23 år.  
  • Pårørende som er bekymret for familiemedlem, venn eller bekjent. Vi  kan bistå med samtale og veiledning.
  • Andre instanser i hjelpeapparatet som ønsker informasjon om tilbudet eller kontakt.
  • Du trenger ikke ha et uttalt ønske om å slutte med cannabis for å ta kontakt.
  • Ingen henvisning. Tilbudet er gratis.  

Ta kontakt med oss for spørsmål eller en uformell samtale.

Kontaktinformasjon

Rustjenesten:
Sandra Mei, sosionom
Sandra.mei@baerum.kommune.no
Tlf: 90364570

Annette Bjerke, sosionom
Annette.bjerke@baerum.kommune.no 
Tlf: 90809368

Rustjenestens sentralbord tlf: 67507655                                                

Rustjenesten har lokaler vis a vis Rådhuset i Sandvika
Brambanigården (2 etasje), Rådhustorget 5  1337 Sandvika

Helsestasjonen for ungdom: 
May Ullnæs, helsesøster
May.ullnass@baerum.kommune.no
Tlf: 95120728

Rådmann Halmrasts vei 2, 3. etasje
1337 SANDVIKA

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv