Time

Time kommune tilbyr hjelp til ungdom med rusrelaterte problemer  i alderen 15-25 år. Tilbudet er gratis og frivillig.

Vi kan hjelpe med: Samarbeid mellom arbeid og skole. Ta kontakt med fastlege, Sykehus, politiet, Psykiatrisk Ungdomsteam(PUT), barnevern, tannlege, NAV, HFU eller andre ungdommen har behov for å møte.

Vi kan: bli med på møter, organisere samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter og være koordinator for Individuell plan ved behov.

Ved ønske om å slutte å røyke hasj tilbyr  vi  hasjavvenningskurs.

Kontaktinformasjon:

Siren Nandrup, Ungdom Rusarbeid – Psykisk helse og Rusarbeid

Tlf: 51 77 60 00/97 74 51 62

E-post: siren.nandrup.melhus@time.kommune.no

Internett: http://www.time.kommune.no/

 

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv