Sandefjord

Hasjavvenning i Sandefjord

Sosialmedisinsk senter, ungdomsbasen i Sandefjord kommune har tilbud om hasjavvenning siden januar 2016. Det tilbys hasjavvenningsprogram i gruppe eller individuelt. Vi har per i dag 2 kurs per år, vinter og høst.

Målgruppe:

Personer mellom 18 og 25 år, bosatt i Sandefjord, med hasj som sitt hovedproblem.

Metode:

  • Metoden bygger på Thomas Lundqvists modell for hasjavvenning. Den er basert på de ulike fasene en hasjmisbruker gjennomgår når man slutter å røyke hasj, og teknikker som kompenserer for svikten av de kognitive funksjonene.
  • Metoden innebærer en helhetlig tenkning rundt den enkelte deltaker, som f. eks foreldre, venner, skole, jobb og fritidsinteresser.
  • Deltakerne vil bli tilbudt akupunktur som kan dempe abstinenser og virke avslappende.
  • Metoden utvikles i tråd med den nyeste forskningen på området.
  • Det vil være fokus på den enkeltes ressurser, ønsker og muligheter.

Kontaktinformasjon:

Sosialmedisinsk senter: tlf. 33 41 51 50

Katharina Omvik, tlf.nr: 913 03 653, e-post: katharina.omvik@sandefjord.kommune.no

Frøydis Tveita, tlf.nr: 904 01 393, e-post: froydis.tveita@sandefjord.kommune.no

Michelle Rupinski, tlf.nr: 482 54 514, e-post: michelle.rupinski@sandefjord.kommune.no

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv