Ut av tåka – 2011

Cannabisseminar for 5 gang!

Mer enn 220 deltakere sprengte alle rammer på det årlige fagseminaret om Cannabis ”Ut av tåka”. Seminaret ble tradisjonen tro avholdt ved Kvadraturen skolesenter, hvor helsesøster og ”ildsjel” Anne-

”Ut av tåka”‐seminarene har som formål å opplyse om pågående forskning om bruk og misbruk av cannabis, samt informere om de ulike hasjavvenningsprogrammene i Norge. Seminarene har blitt svært populære blant ansatte i både kommuner, sykehus og private tiltak, og i år var ventelistene lange. Denne gang var ”trekkplastere” som overlege Henrik Rindom (overlege i psykiatri, København) og Arne Sundvoll (politimann og fagbokforfatter) inviterte, og begge holdt engasjerte og faglig oppdaterte innlegg. Henrik Rindoms fokus var på hasjrøykende ungdom, deres ofte kaotiske utgangspunkt og sårbarhet overfor rusmisbruk. Arne Sundvold foreleste om ”det nyeste” på cannabisfronten, med gjennomgang av både tegn og symptomer.

Psykologspesialist Helga Tveit ved ARA hadde en nyttig forelesning om erfaringer med cannabisavhengige i spesialisthelsetjenesten, og satte fokus på cannabisavhengighet som ofte simulerer psykiske lidelser. Gjennom 6 år har Kristiansand kommune holdt hasjavvenningsprogrammer, og helsesøster Anne‐Randi Hanssen viste til stort engasjement da hun presenterte erfaringene med dette. Anne‐Randi har også tatt videreutdanning i cannabisproblematikk ved Universitetet i Lund. Hun oppfordret også andre fagfolk til å ta denne type ”spesialisering” innenfor et felt med stadig voksende avhengighetsproblematikk.

Det var spennende å høre de ulike erfaringer fra hasjavvenningsprogrammene i Tromsø, Trondheim, Oslo, Fredrikstad – samt Vennesla og Mandal. Sistnevnte kommuner ligger fortsatt i ”startgropa” med sine program, men er optimistiske med hensyn til rekruttering.

Oppsummering av seminaret ble også i år gjort av kommunelege Dagfinn Haarr og ARAoverlege Øistein Kristensen, som begge sa seg fornøyde med et solid fagseminar, hvor både teori og praksis ble godt belyst. Siden hasjavvenningsprogrammene er godt spredt i det meste av landet, ble det tatt initiativ til å danne et faglig ”cannabisnettverk” etter svensk modell. Dette kan bidra til god faglig utvikling på feltet!

Presentasjoner:

Vedlagt under her finner du linker til de forskjellige presentasjonene fra seminaret.

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv