Artikler om cannabis fra media

Artikler fra media:

Aftenposten.no (26.02.2020) Øker narkotikabruken som følge av rusreformen? https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/b5bJrl/oeker-narkotikabruken-som-foelge-av-rusreformen-joergen-g-bramness-og-anne-line-bretteville-jensen

Aftenposten.no (13.01.2020) Rusreform – fra straff til hjelp. https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/6jvGBe/rusreform-fra-straff-til-hjelp-joergen-g-bramness-og-anne-line-bretteville-jensen

Aftenposten.no (11.09.2019) En anonym fars bønn: Cannabis kan virke uskyldig, men kan ødelegge familier. Vår historie er ikke unik. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/JoMo8J/En-anonym-fars-bonn-Cannabis-kan-virke-uskyldig_-men-kan-odelegge-familier-Var-historie-er-ikke-unik?fbclid=IwAR2aD9jISXF7S7mMVfNDaQrLWhivyF7T9j4u7UKg5fX3QbZon9sso4z5sns

TV2 (01.09.2019) Advarer mot unges ruskultur – På fest er det alltid flere som bruker stoff. https://www.tv2.no/nyheter/10812020/

E24 (08.04.2018): Kjempenedtur for cannabisaksjene. https://e24.no/boers-og-finans/canada/boersras-for-cannabis-selskapene-de-fete-investeringene-har-gaatt-opp-i-roeyk/24302467

Aftenposten.no (24.04.2017): Debatt: Colorados cannabislegalisering er ikke et forbilde | Mina Gerhardsen. http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Colorados-cannabislegalisering-er-ikke-et-forbilde–Mina-Gerhardsen-619773b.html

Aftenposten:no (13.12.2016): Cannabis forverrer psykisk helse. http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Cannabis-forverrer-psykisk-helse–Nesvag_-Ystrom-og-Kvale-611045b.html

Aftenposten.no (18.11.2016): Debatt – Vi må skille mellom tunge rusmisbrukerne som trenger behandling, og unge som trenger forebygging | Mina Gerhardsen. http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Vi-ma-skille-mellom-tunge-rusmisbrukerne-som-trenger-behandling_-og-unge-som-trenger-forebygging–Mina-Gerhardsen-609298b.html

Aftenposten.no (09.11.2016): California legaliserer cannabis som rusmiddel. http://www.aftenposten.no/verden/California-legaliserer-cannabis-som-rusmiddel-608654b.html

Drugnews.nu (08.11.2016): Klart for medisinsk bruk av cannabis i Danmark. http://drugnews.nu/2016/11/08/klart-medicinsk-cannabis-danmark/

Tv2.no (06.11.2016): Amerikansk polititopp advarer Norge -Legaliserer Norge cannabis, vil dere se økt vold, psykoser og ruskjøring. http://www.tv2.no/a/8700364

Nrk.no (02.11.2016): Cannabismisbruk kan tredoble risiko for psykose. https://www.nrk.no/norge/cannabismisbruk-kan-tredoble-risiko-for-psykose-1.13206999

Nrk.no (26.09.2016): Cannabis og trafikk: Folkeopplysningen svarer. Det er faglig uenighet om hvor sterkt cannabis-påvirkning øker faren for trafikkulykker. Det burde vi fått tydeligere fram i programmet. https://www.nrk.no/ytring/cannabis-og-trafikk_-folkeopplysningen-svarer-1.13150529

Nrk.no (23.09.2016): Kjøring i cannabisrus gir betydelig økt risiko for trafikkulykke https://www.nrk.no/ytring/kjoring-i-cannabisrus-gir-betydelig-okt-risiko-for-trafikkulykke-1.13147481

Nrk.no (21.09.2016): Mer utfordrende å hjelpe unge rusmisbrukere. https://www.nrk.no/sorlandet/_-mer-utfordrende-a-hjelpe-unge-rusmisbrukere-1.13142977

H-a.no (21.06.2016): Tre av 10 unge i Hamar tilbudt hasj. 1 av 10 elever på videregående skole sier de har brukt hasj eller marihuana det siste året. http://www.h-a.no/nyheter/1-av-10-bruker-hasj

Nrk.no (22.06.2016): Advarer mot å bagatellisere hasjbruk. https://www.nrk.no/buskerud/advarer-mot-a-bagatellisere-hasjbruk-1.13008777

Nrk.no (20.06.2016): Finansierte egen russefeiring med narkosalg. https://www.nrk.no/buskerud/_-finansierte-egen-russefeiring-med-narkosalg-1.13006323

E24.no (16.06.2016): Vil ta marihuana på Oslo børs. http://e24.no/boers-og-finans/oslo-boers/vil-ta-marihuana-paa-oslo-boers/23714288

Tv2.no (01.06.2016): Politiet slår alarm om narkotrend på flere skoler i Oslo. http://www.tv2.no/nyheter/8353423/

Nationen.dk (12.03.2016): Danske politikere åpner for at bønder skal få dyrke cannabis. Tre danske partier ønsker dansk cannabis-dyrking dersom Folketinget legaliserer medisinsk bruk av planten. http://www.nationen.no/landbruk/danske-politikere-aypner-for-at-bander-skal-fay-dyrke-cannabis/

Forskning.no (18.02.2016): Hvordan endrer marihuana hjernen hos unge brukere? Cannabisbruk kan endre hjernen hvis brukerne begynner tidlig, ifølge ny forskning. http://forskning.no/alkohol-og-narkotika-barn-og-ungdom/2016/02/hvordan-endrer-marihuana-hjernen-hos-unge-brukere

Nrk.no (16.12.15): Cannabis skader hjernen. En ny rapport viser hvordan høypotent cannabis skader hjernen. Samtidig blir cannabis stadig mer vanlig i ungdomsmiljøet. http://www.nrk.no/norge/_-cannabis-skader-hjernen-1.12705294

Vg.no (26.10.2015): Politiet advarer: Ungdom ruser seg på brownies med cannabis http://www.vg.no/nyheter/innenriks/narkotika/politiet-advarer-ungdom-ruser-seg-paa-brownies-med-cannabis/a/23549734/

Vg.no (02.04.2014): – Slik selger vi narko på Facebook. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/slik-selger-vi-narko-paa-facebook/a/10138443/

Aftenposten.no (13.10.2015): Eksporterte 10 tonn marihuana i måneden. Spansk politi har avslørt et av Europas største anlegg for marihuanadyrking. http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Eksporterte-10-tonn-marihuana-i-maneden-8200144.html

Nrk.no (04.10.2015): Håvard (37) måtte lære seg å leve på nytt. http://www.nrk.no/trondelag/fra-ekte-galskap-til-varig-godfolelse-1.12575565

Tv2.no (11.07.2015): Egil (22) ble første norske dødsoffer for syntetisk cannabis. http://www.tv2.no/a/7146339

Aftenposten.no (12.07.2015): Døde av syntetisk hasj. 22-åring er den første i Norge man antar har mistet livet av å ha brukt stoffet. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Dode-av-syntetisk-hasj-8091366.html

Dn.no (05.06.2015): Flyvertinne fikk sparken etter å ha røyket hasj på fritiden. http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2015/06/05/1829/flyvertinne-fikk-sparken-etter–ha-ryket-hasj-p-fritiden

Aftenposten.no (27.05.2015): Farlig ufarliggjøring av hasj. Skadene ved bruk av hasj for samfunnet kan godt være mindre enn ved bruk av alkohol, men for det enkelte individ kan det være motsatt. http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Farlig-ufarliggjoring-av-hasj-7582932.html

Nrk.no (28.05.2015): Sterk økning i bruk av ruskontrakter. Stadig flere tenåringer inngår ruskontrakter for å slutte med hasj. http://www.nrk.no/norge/sterk-okning-i-bruk-av-ruskontrakter-1.12380587

Vg.no (11.05.2015): Studie: Cannabis-nekt ga bedre karakterer. Studenter som ikke fikk lov å kjøpe cannabis lenger, fikk i en studie bedre eksamensresultater. Særlig i matematikk. http://www.vg.no/forbruker/vitenskap-og-forskning/studie-cannabis-nekt-ga-bedre-karakterer/a/23450051/

Nrk.no (16.04.2015): Å drive med hasj er å leke russisk rulett. Som 17-åring fikk Dag Henriksen en psykose og ble tvangsinnlagt. Ferske studier viser at røyking av hasj øker sjansen for utvikling av psykoser. http://www.nrk.no/norge/–a-drive-med-hasj-er-a-leke-russisk-rulett-1.12309759

Aftenposten.no (08.04.2015): Etterlyst: En kunnskapsbasert ruspolitikk. Løsningene i norsk ruspolitikk ligger ikke i å foreslå et knippe «nye» skadereduserende tiltak eller å liberalisere tilgangen på cannabis. http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Etterlyst-En-kunnskapsbasert-ruspolitikk—7971175.html

Fvn.no (25.03.2015): Til sykehus etter bruk av syntetisk narkotika. Tre menn i 18-årsalderen havnet nylig på sykehus etter bruk av syntetisk narkotika. Politiet advarer sterkt mot rusmiddelet og ber foreldre være årvåkne.http://www.fvn.no/lokalt/Til-sykehus-etter-bruk-av-syntetisk-narkotika-2783742.html

Trønder-Avisa (19.03.2015): Nå blir det hjelp å få for hasjbruken i Nord-Trøndelag. http://www.t-a.no/nyheter/article10770769.ece

Fvn.no (17.03.2015): Flere unge på Sørlandet blir psykotiske etter hasjrøyking. Hasjen og marihuanaen som omsettes på Sørlandet er nå betydelig sterkere og farligere enn for få år siden. Det har ført til flere psykiske problemer blant unge mennesker. http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/–Flere-unge-pa-Sorlandet-blir-psykotiske-etter-hasjroyking-2779240.html

Aftenposten.no (23.02.2015): Norske forskere: Legalisering av cannabis ga lavere kriminalitet. Legalisering av marihuana i USA har ført til redusert vold og tyveri, hevder NHH-forskere. http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Norske-forskere-Legalisering-av-cannabis-ga-lavere-kriminalitet–7911970.html

Tv2.no (24.01.2015): «Marius» (26) lever med voldsom panikkangst etter bruk av syntetisk dop. http://www.tv2.no/2015/01/24/nyheter/syntetisk-narkotika/6471634

Vg.no (06.01.2015): Aldri tidligere har Tollvesenet beslaglagt så mye ny syntetisk narkotika på vei til norske postkasser. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/narkotika/norge-oversvoemmes-av-livsfarlig-narko-post/a/23368677/

Dagbladet.no (06.01.2015): Da Colorado legaliserte cannabis, gikk andelen dødsulykker med cannabispåvirkede førere opp. Det offentlige organet HDTA har fulgt utviklingen siden 2006. I en fersk rapport basert på statistikk fra politi og domstolene, konkluderer de med at oppmykningen og legaliseringen har hatt flere negative konsekvenser. http://m.db.no/2015/01/06/nyheter/innenriks/utenriks/cannabis/marihuana/36978662/?www=1

Aftenposten.no (09.12.2014): Hasj er farlig for mange. Kan du som tar til orde for legalisering av hasj, forstå noe av den smerten vi opplevde da vår sønn fortalte om å høre stemmer, søvnløse netter og selvmordstanker? Liv Esther Lien deler sine erfaringer ved å være pårørende.                                                                                                                                                                             http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hasj-er-farlig_-for-mange-7607052.html#.VIdBD2JrnZg.facebook

Porsgrunn dagblad (22.10.14): Unge vet lite om cannabis-effekt. Helsesøstrene Stine Ødegaard og Elisabeth Ness Andersen mener ungdom ikke forstår de egentlige farene ved bruk av cannabis.  http://www.pd.no/lokale_nyheter/article7654373.ece

Dagbladet.no, (04.11.14): Connor (19) døde etter å ha røykt Spice. Nå advarer foreldrene hans i rørende video. http://www.dagbladet.no/2014/11/04/nyheter/utenriks/narkotika/marihuana/cannabis/36082987/

Nrk.no/sorlandet (30.09.14): Cannabis er farligere nå enn tidligere. Hasjen er nå blitt så sterk og uberegnelig at både tidligere misbrukere og politiet advarer.                                     http://www.nrk.no/sorlandet/_-cannabis-er-farligere-enn-for-1.11954760

Aftenposten.no: Å røyke hasj én gang øker sjansen for schizofreni betydelig, viser studie.                                                                                                                                                               http://www.aftenposten.no/helse/–n-joint-er-nok-6475558.html

Aftenposten.no: Cannabis øker risikoen for trafikkulykker. Vitenskapen slår fast at avgjørende kjøreferdigheter svekkes, mener medlemmer av referansegruppen for vegtrafikklovens faste grenser.  http://www.aftenposten.no/meninger/Cannabis-oker-risikoen-for-trafikkulykker-7642247.html

Nrk.no: Cannabis er overrepresentert i drapstallene. NRK har gjennomgått rettskraftige dommer for 231 drap i Norge i perioden 2003–2012. Kartleggingen viser at over halvparten av alle drapene, 125 drap, ble begått i rus. Av dem var cannabis involvert i 29 drap, en andel på 23 prosent.                                                                                                                                                                                                                                         http://www.nrk.no/norge/_-cannabis-overrepresentert-i-drap-1.11769941

Venneslatidene.no: Advarer mot bruk av hasj.
– Ligg unna hasj, sier Finn Harald Bjorå. Han har vært narkoman i 40 år og har mistet 32 venner på grunn av narkotika. Nå  hiver han seg inn i debatten om legalisering av hasj. – Det er en provoserende debatt, mener Bjorå. Politiet melder om po­si­tiv ut­vikl­ing i Ven­nes­la når det gjel­der nar­ko­ti­ka og også i alle kom­mu­ne­ne i Knu­te­punkt Sørlandet. Men påpeker at ny­ere så­kal­te syn­te­tis­ke stof­fer byr på nye ut­ford­rin­ger.
http://www.venneslatidende.no/nyheter/32-venner-er-dode-1.8329785

Nrk.no: – En myte at man ikke kan dø av cannabis.
I følge SIRUS døde to personer som følge av bruk av vanlig og syntetisk cannabis i 2012. Forsker Liliana Bachs mener «myten om at man ikke kan dø av cannabis» har ført til underrapportering av dødsfall.
http://www.nrk.no/norge/1.11474082

Na24.no: Narkotika har aldri vært billigere.
Prisene på hasj, heroin og amfetamin befinner seg på det laveste nivået siden minst 1993.
http://www.na24.no/article3658574.ece

Nrk Sørlandet: Hasjavvenning til hele landet.
Kristiansand kommune vil spre sitt hasjavvenningskurs til resten av landet. Nå søker de om penger til et forskningsprosjekt.
http://www.nrk.no/sorlandet/hasjavvenning-til-hele-landet-1.11004592

Nrk Østalandssendingen: Skoleklasser tatt for cannabisbruk.
Oslopolitiet har tatt hele skoleklasser på Oslos vestkant i å røyke hasj og marihuana. Nå ber de foreldrene om å skjerpe seg.
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/skoleklasser-tatt-for-cannabisbruk-1.11100801

Aftenposten.no: Tror syntetisk cannabis skaper raskere avhengighet.
15 av 17 brukere av syntetisk cannabis som Uteseksjonen i Oslo intervjuet, sier de er blitt skremt bort fra stoffet.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Tror-syntetisk-cannabis-skaper-raskere-avhengighet-7227391.html#.UcIfm9tXvJG

Aftenposten.no: Vi spiser det, drikker det eller røyker det. Og så ser vi hva som skjer.
De nye syntetiske rusmidlene er svært potente og sterke.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Vi-spiser-det_-drikker-det-eller-royker-det-Og-sa-ser-vi-hva-som-skjer-7226145.html#.UcIfBdtXvJF

Nrk Østafjells: Får hjelp til å slutte med hasj
Hasjavhengig ungdom i Drammen får hjelp til å slutte gjennom systematisk kursing og oppfølging.
http://www.nrk.no/ostafjells/buskerud/far-hjelp-til-a-slutte-med-hasj-1.11050201

Tidligere Microsoft-topp vil bli USAs største pot-baron
Dagbladet TV:  http://www.dbtv.no/?vid=2422485977001
Tribune: http://tribune.com.pk/story/558671/ex-microsoft-manager-plans-to-create-first-us-marijuana-brand/

VG.no: Mener foreldre bør sette seg inn i «den nye cannabisen»
Landets ledende narkotikaforskere mener norske foreldre må bli flinkere til å sette seg inn i skadevirkninger og bruk av cannabis.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10103651

VG.no: Beslagla 400.000 brukerdoser av syntetisk cannabis
Syntetisk cannabis, også kjent som «legal highs», «spice» og cannabinoider, gir en hasjliknende rus, men stoffene er opptil 100 ganger sterkere enn den organiske cannabisen.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10050641

Dagbladet.no: Jeg har aldri hatt følelsen av at jeg skal dø, men en følelse av at alt går til helvete
Det koster bare noen øre. Det er ikke ulovlig engang. Hva skulle hindre «André» fra å bli hekta på syntetisk hasj?http://www.dagbladet.no/2012/03/13/nyheter/sytetisk_hasj/rus/rusavhengighet/syntetiske_cannabinoider/20668923/

VG.no: Hasj skader unge for livet 
Hver dag må Patric Naini (28) bruke medisiner for å holde angsten og depresjonen i sjakk. Hasj og ecstasy har skadet ham for livet:
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=105011

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv