Salten

Felles Ansvar er et lavterskeltilbud for ungdom fra 12 år og oppover. Tilbudet er finansiert gjennom Salten Regionråd, og er et interkommunalt spleiselag.Ungdommene havner hos Felles Ansvar via en straffesak, eller fordi noen i deres omgivelser finner grunn til bekymring. Det kan være foreldre/foresatte, skolen, barnevernet, venner, nærmiljøet eller politiet.

 Vi kan tilby:

1. Ungdomskontrakt Aktuell ungdom medvirker til innhold i en kontrakt de skal følge i en periode på minimum seks måneder. Det opprettes en nettverksgruppe rundt den enkelte, som består av foresatte og profesjonelle/private aktører som kjenner ungdommen.

2. Ruskontrakt Jevnlige samtaler med ansatt i Felles Ansvar og/eller kommunepersonell med kompetanse på rus. Rustesting i regi av politi eller helsevesen. Koordineres av Felles Ansvar i Salten.

 

Begge typer kontrakt har fokus på veiledning, og legger til rette for at ungdommen skal ta gode valg for seg selv. I starten av kontraktsperioden gjennomføres det hyppige møter med ungdommen hvor elementer fra Motiverende Intervju (MI) og hasjavvenningsprogram (HAP) benyttes. Dette anser vi som nødvendig for god relasjonsbygging, og for å kunne muliggjøre en endring. Felles Ansvar nyter også godt av et stort nettverk av samarbeidspartnere i Salten, med tanke på videre henvisning og oppfølging av ungdom og foresatte.

Vi er to ansatte i Felles Ansvar:

Rune Røbekk, tlf 75546004/ 907 01 143, mail rune@salten.no/ fellesansvar@salten.no

Ingunn Dalen, tlf 75546039/ 977 07 588, mail ingunn@salten.no/ fellesansvar@salten.no

 

 

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv