Kristiansand

Hasjavvenning Kristiansand

Om oss: Hasjavvenning Kristiansand startet opp i 2005.  Tiltakene er forankret i virksomhetsområde Oppfølgingstjenester i Kristiansand kommune og er en del at Ungdomstjenesten. Vi er et kommunalt lavterskeltilbud som betyr at det er henvisningsfritt og gratis.

Hovedmål: Å hjelpe og legge til rette for at ungdommer skal bli kvitt cannabismisbruk samt å forebygge at ungdom skal utvikle cannabismisbruk.

Om våre tiltak: Vi kan tilby ulike kurs og programmer både på individ- og organisasjonsnivå.  På individnivå benytter vi oss av metoden som er utarbeidet av den svenske psykologen Thomas Lundqvist, HAP (hasjavvenningsprogrammet). Metoden tar utgangspunkt i de fasene brukeren gjennomgår når han/hun slutter å røyke cannabis og teknikker som kompenserer for svikt av kognitive funksjoner. Tilbudet er for deg som vil ha hjelp med å slutte med hasj eller marihuana. Vi gir også råd og veiledning til bekymrete pårørende.

Bevisstgjøringssamtaler: 3-4 samtaler med ungdom. Målet er å bevisstgjøre eget bruk og refleksjon over konsekvenser. Målgruppen er ungdom under 18 år som er i risiko for å utvikle en avhengighet knyttet til cannabis. Pårørende trekkes inn i samtalene.

Hasjavvenningskurs: Kurset går over åtte uker, to samlinger per uke. Kurset er gruppebasert, og tar imot deltakere i  alderen 18 – 30 år.

Individuelt hasjavvenningsprogram: Programmet er individuelt tilpasset og følger fasene brukeren gjennomgår når han/hun slutter med cannabis. Oppfølgingen går over 15 samtaler med møter 1-2 ggr. i uken, det vil si oppfølging i 2-3 måneder. Fokus er å forebygge tilbakefall og det legges til rette for å få ungdommen ut i en type aktivitet. Alder opptil 18 år med hasj som hovedproblem og unge voksne mellom 18 og 30 år som ikke ønsker eller passer i en gruppe.

Bevisstgjøringskurs: Ble opprettet som et prosjekt i 2009, målgruppen er innsatte i Kristiansand fengsel. Målet er en bevisstgjøring i forholdt til eget cannabisbruk og muligheter for endring. Ingen aldersbegrensning, grupper fra 5-8 deltakere. 8 samlinger av 2 timer over 4 uker.

Kortprogram: Kortprogram er undervisning for ungdommer på skole eller til ungdom hvor det er bekymring rundt cannabisbruk. Det gis opplysninger om faktakunnskap om cannabis og konsekvenser av bruk. Det legges til rette for pårørendesamarbeid i form av foreldremøter og kontaktnettverk.

CannbisForum Sør: Et fagforum etablert i 2005, består av en løst sammensatt interessegruppe av fagfolk fra 1. og 2. linjetjenesten i Kristiansand.  Leder er Helga Tveit, Avd. for rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet Sykehus. Hensikten er å dele kunnskap og erfaring med hverandre slik at tilbudet til cannabismisbrukere styrkes. Målsettingen har vært å ha fire møter og en årlig cannabiskonferanse (Ut av tåka- konferansene).

Undervisning/opplæring av HAP-metoden: Vi tilbyr undervisning av kommuner og organisasjoner som ønsker faktainformasjon om cannabis og/eller opplæring i bruk av HAP-metoden.

Kontaktinformasjon

Madelene Skårdal, Koordinator Hasjavvenning Kristiansand tlf. 90602964, madelene.skardal@kristiansand.kommune.no

Håvard Berge – ansvarlig for tiltak under 18 år, tlf. 95 19 67 05, havard.berge@kristiansand.kommune.no

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv