Rapporter

Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries, 28. february 2019, Kerstin Stenius Nordens Välfärdscenter. https://nordicwelfare.org/nb/publikationer/cannabistreatment/

The Legalization of Marijuana in Colorado: The impact, 2016. Statistikk – cannabisbruk og legalisering. https://hasjavvenning.files.wordpress.com/2015/04/fdc7d-legalizationincoloradoreport.pdf

WHOs rapport om helse- og sosiale effekter av ikke-medisinsk cannabisbruk http://www.who.int/substance_abuse/publications/cannabis_report/en/

Les et sammendrag av rapporten på norsk her

”Vem är jag utan cannabis?” En studie om behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser. Utgitt av Trestad 2, storstädernas satsning mot cannabis. http://socialutveckling.goteborg.se/uploads/vem_ar_jag_utan_cannabis_webb.pdf

Europeisk narkotikarapport 2015 – Trender og utvikling, utgitt av Europeisk overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_239505_NO_TDAT15001NON.pdf

Rapporten «Rusmidler i Norge 2014», utgitt av SIRUS. http://www.sirus.no/wp-content/uploads/2015/03/RIN2014norsk.pdf

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv