Ut av tåka – 2014

Vellykket «Ut av tåka 2014».

Omlag 100 deltakere fra hele landet var samlet til erfaringsdag på Samsen kulturhus 18/2.

Omlag 100 deltakere fra hele landet var samlet til erfaringsdag på Samsen kulturhus 18/2.

Cannabisseminaret som består av to dager, en erfaringsdag og seminardag, ble i tradisjonen tro arrangert i Kristiansand for 9. gang. 18/2 ble viet erfaringsutveksling mellom fagpersoner landet rundt som arbeider med hasjavvenning. I år var i tillegg mange «nye kommuner» representert, med ønsker om å starte opp tiltak. Denne dagen blir arrangert for å dele erfaringer, knytte kontakter med hverandre slik at vi lettere kan forebygge og behandle cannabismisbruk både lokalt og nasjonalt. Lokalene i Samsen kulturhus var fylt av ca 100 personer som ønsker å hjelpe ungdommer ut av rusmisbruk. Øistein Kristensen og John Kåre Vederhus fra SSHF presenterte HAP2-undersøkelsen og ønsket flere kommuner velkommen til å delta i studien. Flere kommuner holdt innlegg denne dagen med utgangspunkt i forskjellige tema, blant annet hvordan starte opp og organisere HAP i kommunene, erfaringer med å drive hasjavvenning samt presentasjon av nye tanker og ideer av tiltak. I tillegg til disse innleggene informerte Håvard Berge om etterutdanningen ved UiA: «Cannabismisbruk – forebygging og behandling» og oppfordret deltakerne å holde seg faglig oppdatert. Tilbakemeldinger tilsier at dagen ga inspirasjon og motivasjon til videre arbeid i kommunene.

Rekordstort deltakerantall! 340 fagfolk med ulik arbeidspraksis var samlet på seminardagen 19/2 i Nils Henrik Abels hus.

Rekordstort deltakerantall! 340 fagfolk med ulik arbeidspraksis var samlet på seminardagen 19/2 i Nils Henrik Abels hus.

Rekordstort deltakerantall! 340 fagfolk med ulik arbeidspraksis var samlet på seminardagen 19/2 i Nils Henrik Abels hus. Om lag 340 deltakere fra ulike instanser i hele landet deltok på selve seminardagen 19/2 og tilbakemeldingene er svært gode. Temaet for årets seminar var konsekvenser av cannabisbruk for arbeid og skole og det var tydelig at temaet fanget bred interesse. I år ble det rekordstort deltakerantall både på erfaringsdagen og seminardagen. Seminardagen, som ble avholdt på Nils Henrik Abels hus i Kristiansand sentrum, ble åpnet av Tor Utsogn, leder av Helse- og sosialstyret i Kristiansand.

Dagen ble åpnet av Tor Utsogn, leder av helse og sosialstyret i Kristiansand kommune.

Dagen ble åpnet av Tor Utsogn, leder av helse og sosialstyret i Kristiansand kommune.

Utsogn formidlet hvorfor forebygging og behandling av cannabis er blitt satt på agendaen, noe som ga en god introduksjon for resten av dagen. Dagen ble ledet av Kjell Adolfsen, medlem av komitéen for arrangementet. Første foredragsholder var Arne Klyve, samfunnsviter og undervisningssjef ved Bergensklinikkene, som holdt foredrag om unge i utenforskap. Foredraget ga en god bakgrunnsforståelse om hvordan det er å leve «utenfor samfunnet», hvilke risikofaktorer som er av betydning i forhold til å oppleve konkurransenederlag, avvik og marginalisering. Konsekvensene av cannabismisbruk er store, både for brukeren og for samfunnet!

Foredragsholder Arne Klyve blir takket av Kjell Adolfsen.

Foredragsholder Arne Klyve blir takket av Kjell Adolfsen.

Neste foredragsholder var Liliana Bachs, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, som holdt forelesning om faktakunnskap om cannabis med spesielt fokus på utvikling av nye cannabisprodukter og hvilke konsekvenser dette har for brukeren. Hun la spesielt vekt på konsekvenser i forhold til psykiatri og kognitive funksjoner.  Midt i programmet holdt elever fra musikklinjen på Vågsbygd videregående skole et musikalsk innslag. Elevene klarte å fange oppmerksomheten fra publikum med å spille tre velkjente sanger. Bandet har fått veldig gode tilbakemeldinger.

Elever fra musikklinjen på Vågsbygd vdg.skole klarte å fange oppmerksomheten til publikum.

Elever fra musikklinjen på Vågsbygd vdg.skole klarte å fange oppmerksomheten til publikum.

Liliana Bachs holdt foredrag om cannabis, utvikling og konsekvenser.

Liliana Bachs holdt foredrag om cannabis, utvikling og konsekvenser.

Kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr, holdt foredrag om siste nytt om bruken av syntetiske cannabinoider. Han la frem en oppsummering av innhentet fakta fra flere instanser i Kristiansand. Haarr oppsummerte at bruken av syntetisk narkotika forhåpentligvis er midlertidig og at bruken av dette rusmiddelet ikke har tatt «helt av».

I tradisjonen tro ble «Ut av tåka»-prisen utdelt også i år. Vinner av årets pris var Hilde Nicolaisen, som fikk utdelt prisen på bakgrunn av sitt engasjement med å arbeide med rusmisbrukere. Hilde, som selv har vært rusmisbruker, la frem sin historie om hvordan det har vært å starte hasjavvenning i Tromsø 2004, som den første kommunen i landet. Hun har vært svært engasjert i dette arbeidet og la ikke skjul på at hun har møtt mye motgang med å starte dette arbeidet spesielt med tanke på egen bakgrunn. Seminaret ble avsluttet med foredrag av relasjonshøvding Marco Elsafadi, som la vekt på på det grunnleggende i arbeid med ungdom, nemlig kommunikasjon og samhandling. Å møte andre mennesker med forståelse og uten forutinntatte meninger gir bedre forutsetninger for et godt samarbeid og for å lykkes!

Marco Elsafadi fokuserte på relasjonsbygging i sitt foredrag.

Marco Elsafadi fokuserte på relasjonsbygging i sitt foredrag.

En engasjert Dagfinn Haarr med fremføring om siste nytt om syntetiske cannabinoider.

En engasjert Dagfinn Haarr med fremføring om siste nytt om syntetiske cannabinoider.

Prisvinner Hilde Nicolaissen.

Prisvinner Hilde Nicolaissen.

 

Seminaret har bidratt til økt bevissthet rundt konsekvenser av cannabisbruk og hva et utenforskap betyr for den enkelte og for samfunnet. Tilbakemeldingene går på at deltakerne er svært fornøyde med foredragsholderne og det varierte programmet. Seminaret har gitt deltakerne inspirasjon og motivasjon til å fortsette den flotte innsatsen som gjøres rundt om i landet for å redusere cannabisbruk blant ungdommer. Kunnskapen som er blitt formidlet under disse dagene anses som nyttig å ta med seg i forhold til videre arbeid på respektive arbeidsplasser.

Komitéen for Ut av tåka gleder seg til neste års seminar, som blir et 10-årsjubileum for arrangementet, og er allerede i gang med planleggingsprosessen.

PRESENTASJONER:

Erfaringsdagen

HAP-2 studien – Øistein Kristensen

HAP-2 studien – John Kåre Vederhus

Erfaringer fra Oslo kommune

Erfaringer fra Ringsaker kommune

Erfaringer fra Kristiansand kommune

Seminardagen

Unge i utenforskap – Arne Klyve

Fakta om cannabis, utvikling og konsekvenser – Liliana Bachs

Å starte hasjavvenning, i fremgang og motgang – Hilde Nicolaisen

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv