Nettverkskonferanse HAP 2019

Nasjonal nettverkskonferanse HAP 7-8/5 2019

Konferansen omfavnet temaene cannabisutvikling/trender, rusreformen og forebyggingsperspektivet, brukermedvirkning, forebyggende rustiltak og ruskontrakter. Se fullt program her.

Presentasjoner:

Anne Line Bretteville-Jensen, FHI: Cannabis og cannabisbrukere – er det store endringer på gang?

Stein Arve Strand, Kompetansesenter rus Midt-Norge: Brukertilfredshet med kommunale rustjenester

Håvard Berge og Karin Berthelsen, Kristiansand kommune: Forebyggende rustiltak – undervisning

Jonny Bäckström, Konfliktrådet i Trøndelag: Ruskontrakter – lik praksis

 

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv