Tromsø

Jeg er ansatt i RIO-Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, og jobber med
hasjavvenning i Tromsø . Jeg har også laget/oversatt en behandlingsmanual
«Slutte med hasj» som kan lastes ned gratis fra vår hjemmeside
http://www.rio.no/norsk/fokusomrader/hasj/slutte_med_hasj+/.  Jeg tar imot
enkeltklienter for samtaler og NADA akupunktur to ganger i uken og har fått
kontorplass hos Tromsø kommune v Rus og Psykiatritjenesten. Dette er et
lavterskeltilbud og brukere trenger ikke henvisning for å få time her. Jeg
har likevel et samarbeid med både spesialisttjenesten og kommunens tiltak
som henviser brukere til meg. Jeg har ingen aldersgrense og skriver heller
ikke journal på mine brukere. De får bruke meg så lenge de har behov for
det, så det er heller ikke tidsbegrenset. De fleste av mine brukere er
mellom 25-40, men har også enkelte veldig unge (15) og noen eldre
(LAR-brukere).

Det hele ble startet som et prosjekt med støtte fra Helsedirektoratet og
prosjektrapport kan lastes ned her
http://www.rio.no/filestore/Dokumenter/Cannabis/EndeligRapportCannabisprosje
ktet2006-2008.pdf

Jeg driver også med undervisning/foredrag  omkring hasjproblematikk «Hva er
hasj og hvilke skadevirkninger har det» og «Hvordan behandle
hasjavhengighet». Jeg har lagt ved en PowerPoint presentasjon jeg bruker .
Min bakgrunn er at jeg er selv tidligere rusmisbruker, men jeg er også
sykepleier med videreutdanning i rusproblematikk. På studiet skrev jeg to
oppgaver om hasj som kan lastes ned her :
http://www.rio.no/norsk/fokusomrader/hasj/

Presentasjon om hasj/hasjavvenning (PDF): 2011-Tromsø

Kontakt Hilde Nicolaisen
91 72 00 55
http://www.rio.no/norsk/om_oss/ansatte/

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv