Tromsø

Individuell Hasjavvenningskurs/ Bevistgjøringssamtaler

Opplever du at cannabis har fått for stor plass i livet ditt? Har du drømmer for fremtiden, men har merket at cannabisen står i veien for dine planer?

Ved Losen lavterskelsenter kan du få 1-4 samtaler med informasjon og bevistgjøringssamtaler om cannabis. Eller du kan velge å delta på et individuelt behandlingsprogram.

Hvem er programmet for?
Behandlingen er rettet mot deg over 18 år som ønsker å slutte med cannabis. (gjelder både bevistgjøringssamtaler og hasjavvenningsprogrammet).

Hva går programmet ut på?
Hasjavvenningsprogrammet er et åtte ukers individuelt behandlingsprogram som starter med en samtale med fokus på fakta om cannabis og din motivasjon for å slutte. Vi jobber hele tiden aktivt med eventuelle abstinenssymptomer.

Du trenger ikke å ha sluttet med cannabis før du starter på programmet. Fra den dagen du bestemmer deg for å slutte med cannabis varer behandlingen i 8 uker.

Målet med programmet
Vi fokuserer på å gi deg kunnskap om cannabis og hvordan rus stoffet påvirker dine funksjoner og hjernens utvikling. Målet er å lære strategier for å kunne opprettholde en hverdag uten cannabis og være fri fra avhengighet.

Metode
Behandlingen er basert på hasjavvenningsprogrammet (HAP) utviklet av Thomas Lundquist. Mestringstilbudet har modifisert og utviklet programmet ut fra våre erfaringer til å bli et individuelt rusbehandlingsprogram.

Meld din interesse

Ta kontakt med Losen lavterskelsenter – informasjonssentralen telefon: 91527690

Telefonen er åpen mandag -fredag mellom kl 08.00 og 15.00

For andre tilbud psykisk helse og rus, se vår hjemmeside:

https://www.tromso.kommune.no/losen-lavterskelsenter.121259.no.html

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv