Arendal

Arendal kommune har tilbud om individuell hasjavvenning med oppfølging av unge i alderen 13-30 år.

 Individuelt hasjavvenningsprogram

Programmet tar utgangspunkt i Thomas Lundquist sin forskning/modell: En guide for deg som vil slutte med hasj. Programmet er individuelt tilpasset med en intensivperiode på 14 dager. Oppfølgingen er minimum 3 måneder. Foreldrene vil som hovedregel være med 2-3 ganger i løpet av programmet, evt. mer etter behov.

 Bevisstgjøringssamtaler

Bevisstgjøringssamtaler er et tilbud som har til hensikt å øke bevisstheten rundt bruk av cannabis/hasj. Vi ser viktigheten av å bevisstgjøre ungdom på egne valg ved bruk av cannabis/hasj. Bevisstgjøringssamtaler består i utgangspunktet av 4 samtaler, men kan forlenges etter behov.

Koordinerende team – kontaktinformasjon

Arendal kommune har et koordinerende team for henvendelser angående hasjavvenning.

Beate Alfsdatter Myhren; miljøkontakt Sam Eyde videregående skole (man, tirs, tors 8-14)

Tlf. 488 94 290

beate.alfsdatter.myhren@sameyde.vgs.no

Jonny Ingebrigtsen, oppvekstmedarbeider, forebyggende tjenester for barn, unge og familier

Tlf. 474 51 307

jonny.ingebrigtsen@arendal.kommune.no

Benito Miori, miljøarbeidertjenesten/innsatsteam

Tlf. 945 08 386

benito.miori@arendal.kommune.no

 

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv