Rapporter/statistikk publisert i nettverket

Årsrapporter:

Kristiansand:

Årsrapport 2014 Hasjavvenning Kristiansand

Oslo:

Årsrapport Ut av tåka Oslo 2016

Årsrapport Ut av tåka Oslo 2014

Malin Rørendal og Håvard Haugstvedt:
Statusrapporten for Ut av tåka-prosjektet 2012 (Uteseksjonen)
http://uteseksjonen.no/rapport-utavtaaka2012

Øvrige rapporter:

Ungdom og Kriminalitet i Kristiansand Trendrapport 2014

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv