Nyheter

Cannabisbruk fører til at hjernen skrumper

HjernenI en nylig publisert artikkel i Schizoprhrenia Bulletin har en forskergruppe ved Northwestern University i Chicago påvist at cannabisbrukere har nedsatt arbeidsminnefunksjon og redusert størrelse på sentrale områder i hjernen, sammenlignet med normale kontroller. Man har gjort både nevropsykologisk testing og undersøkelse av hjernen med magnettomagrafi (MR).

I den senere tid har legaliseringsdebatten blitt stadig sterkere. Like før jul 2013 ble f.eks Uruguay det første landet i verden som  tillater produksjon, salg og bruk av marijuana. Man kan få følelsen av at cannabis ikke er så farlig.

Men forskningen viser noe helt annet. En ny amerikansk studie viste at tenåringer som røkte marijuana daglig i tre år, hadde fått unormale forandringer i hjernen som minner om dem man finner ved schizofreni. Ingen har tidligere kikket på dette området som omfatter striatum, globus pallidus og thalamus, strukturer som ligger dypt i hjernen. Dette knytter forbindelsen mellom cannabisrøyking og schizofreni tettere sammen. Studien omfattet 4 grupper; personer som hadde røkt marijuana daglig i tre år fra 16-17 års alderen, personer med schizofreni som ikke hadde brukt marijuana, personer med schizofreni som kontinuerlig røkte marijuana og normal kontrollgruppe. Forskerne kunne tydelig se at ungdommer som hadde røkt marijuana hadde en skrumpning av området under hjernebarken, trolig pga bortfall av hjerneceller. Jo tidligere ungdommen hadde begynt å røke, jo større var forandringen i hjernen. Dessuten oppdaget de at 90 % av de personer med schizofreni som hadde røkt marihuana, begynte med cannabis før den mentale sykdommen debuterte.

For videre lesing:
Schizophr Bull. 2013 Dec 15.

Cannabis-Related Working Memory Deficits and Associated Subcortical Morphological Differences in Healthy Individuals and Schizophrenia Subjects.

Smith MJ, Cobia DJ, Wang L, Alpert KI, J Cronenwett W, B Goldman M, Mamah D, Barch DM, Breiter HC, Csernansky JG.

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv