Nyheter

Det svenska nationella Cannabisnätverket

logoNationella cannabisnätverket är ett rikstäckande nätverk för behandlare som arbetar med cannabismissbrukare med utgångspunkt från HAP-metoden (HaschAvvänjningsProgram, Lundqvist/Ericsson).                                                                             

Tanke och syfte

  • att utbyta praktiska och kliniska erfarenheter mellan behandlare/behandlingsenheter som arbetar med HAP
  • via metod- och kompetensutveckling säkerställa kvalitén i behandlingsarbetet för de som arbetar med denna typ av behandling
  • initiera och påverka så att fler program startar i landet
  • samordna utvärdering

Nätverket har sedan starten år 2000 anordnat 19 nätverkskonferenser. Konferenserna har genomförts med ekonomiskt stöd från Beroendecentrum i Stockholm, Socialstyrelsen och MOBilisering mot narkotika. En informell arbetsgrupp har arbetat med planeringen, föreläsningar, samordning och (tillsammans med arrangerande ort/enhet) genomförandet av konferenserna. Arbetsgruppen består av Thomas Lundqvist, leg psykolog och docent i psykologi, Rådgivningsbyrån Lund Ulric Hermansson, socionom och medicine doktor, Beroendecentrum Stockholm Ann-Sofie Nordenberg, socionom och metodutvecklare Karlstad kommun —

Nationella cannabisnätverket anordnar tre konferenser under 2012–2013 med stöd av Statens folkhälsoinstitut. 1 juni 2012, 12 oktober 2012 och 1 februari 2013 Konferenserna vänder sig till personal inom socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, polis, kriminalvård och institutionsvård. Dessutom vänder sig konferenserna till ideella organisationer, förtroendevalda och självfallet också till föräldrar.

Tryck här för att se eller ladda ner presentationer från konferenserna: http://cannabishjalpen.se/konferens

Nästa nätverkskonferans blir i Eskilstuna, Sverige, 18-19 september 2014. Här är det också möjligt för andra nordiska cannabisbehandlare att deltaga.

 

 

 

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv