Kontakt oss

Hasjavenning.no er opprettet som et verktøy for å etablere et kompetansenettverk for hasjavvenning i Norge. Kompetansenettverket har sitt utspring i samarbeid mellom flere kommuner, bl.a. i dialoger som er opprettet i forbindelse med «Ut-av-tåka»- konferansene i Kristiansand. Siden er ment å være en felles side for kompetansenettverket i Norge og for hjelpeapparatet i første og andrelinje som ønsker og holde seg oppdatert på cannabis. Siden kan også være nyttig for cannabisbrukere og deres pårørende.

Sekretariat for hasjavvenning.no er per i dag Ungdomshelsetjenesten i Kristiansand kommune.

Ansvarlig redaktør: Madelene Skårdal

Kontaktinformasjon:

Madelene Skårdal, Koordinator Hasjavvenning Kristiansand

Telefon: 90 60 29 64

 e-post:Madelene.Skardal@kristiansand.kommune.no

Hasjavvenning.kristiansand@kristiansand.kommune.no

Post:

Hasjavvenning Kristiansand
Kristiansand kommune, virksomhetsområde Oppfølgingstjenester
Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand S.

Vi er behjelpelig med formidling av kontaktinformasjon andre steder i Norge, se også kontaktinfo Cannabisnettverk.

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv