M.Skardal

M.Skardal har skrevet 143 innlegg for hasjavvenning.no

Unge som har hatt atferdsvansker ruser seg mer

Artikkelen er skrevet av journalist Anne Lise Stranden, publisert i forskning.no, 17.02.2019 Betydelig flere tenåringer bruker alkohol og narkotika hvis de har hatt atferdsvansker som barn. – Om barnet har atferdsproblemer, er det desto viktigere å være tydelige foreldre for tenåringen, sier forsker. Det er ikke uvanlig at ungdom prøver ut alkohol og narkotika. Forskere … Les videre

USA: Kraftig økning i jevnlig bruk av cannabis

Artikkelen er hentet fra Actis.no, publisert 04.01.2019. Nesten én av ti amerikanere bruker nå cannabis regelmessig. Høyest er bruken blant unge voksne.  I aldersgruppen 18-25 år bruker mer enn to av ti cannabis hver eneste måned. Det viser data fra den nasjonale NSDUH-undersøkelsen.    På nasjonalt nivå har andelen som oppgir regelmessig cannabisbruk (bruk siste 30 dager) økt fra knappe 6 … Les videre

Hvorfor blir noen avhengig av hasj? Og hvorfor er det ikke alle som blir avhengige?

Artikkelen er skrevet av Anne Ringgaard, Videnskap.dk, oversatt av Lars Nygaard for forskning.no publisert 30.10.2018 Mange har prøvd å røyke hasj. De fleste nøyer seg med å gjøre det noen få ganger. Men ikke alle. De røyker det igjen. Og igjen. Og igjen. Og igjen. Noen opplever at stoffet tar kontroll over livet deres. Alt dreier … Les videre

Rusreformen

Regjeringen ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika fra straff til hjelp, behandling og oppfølging. Regjeringen vil gjennomføre en rusreform for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til … Les videre

Flere søker cannabis-hjelp

Publisert 22.08.18 nrk.no , skrevet av Kristine Næss Larssen og Hallvard Norum Siden 2010 har antall personer som søker hjelp hos spesialisthelsetjenesten for cannabis-avhengighet økt fra 2500 til 3600, en økning på over 40 prosent. – Vi ble overrasket over antallet pasienter, og vi ble overrasket over økningen i antall pasienter, sier seniorforsker Anne Line Bretteville-Jensen … Les videre

Unge hasjbrukarar slit på fleire område

Artikkel skrevet av Nina Eriksen for Viten + praksis – forskningsmagasin fra høgskolen i Oslo og Akershus, publisert 20.08.2018. Ungdata-tala for 2018 viser at cannabisbruken aukar i heile landet. Dei som brukar hasj og marihuana trivst dårlegare på skulen, har fleire helseplagar og er meir utsett for mobbing enn andre ungdomar. Tidlegare i år viste … Les videre

Sterk økning i hasjbruk blant Oslo-ungdom

Ungdata-undersøkelsen Ung i Oslo 2018. NOVA Rapport 6/18. Artikkelen er hentet fra forskning.no  Hasjbruken blant Osloungdom har økt markant siden 2015. Bruken er størst på vestkanten, ifølge ny rapport. 25 000 ungdommer i Oslo har svart på Ungdata-undersøkelsen Ung i Oslo 2018. Nå foreligger resultatene, og forskerne finner flere bekymringsfulle utviklingstrekk. – Det er i hasjbruken vi … Les videre

ROP-foredrag Helseskader knyttet til cannabis

Jørgen Bramness går gjennom en oppdatert kunnskapsstatus om helseskader av og ved cannabis. Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP 22.01.18 https://rop.no/roptv/helseskader-ved-cannabis/  

Hva er effekten av avkriminalisering?

Artikkelen er hentet fra actis.no publisert 12.02.2018 Hvilke effekter har avkriminalisering på bruken av narkotika? Vi tok en titt på hva forskningen sier. I Norge diskuterer vi nå hvilke reaksjoner vi bør ha på bruk og besittelse av narkotika. I dag er bruk og besittelse forbudt under legemiddelloven og kan straffes med bøter eller fengsel. I … Les videre

Hvordan kan vi forhindre at ungdom begynner med cannabis?

Om rus og avhengighet – Blogg fra Blå kors Borgestadklinikken og Korus-Sør, publisert 01.03.2018 Forfatter: Rosannne Kristiansen I det jeg har studert om cannabisbruk er det mye fokus på hva cannabisbruk fører til for den enkelte ungdom og hvordan vi kan oppdage at ungdommen bruker cannabis. Det er mindre fokus på hvordan vi kan forhindre … Les videre

Cannabis og den unge hjernen

Hvorfor er det spesielt farlig for tenåringer å bruke cannabis? Artikkel skrevet av Helga Tveit og Øistein Kristensen, publisert i Psykologisk tidskrift 71 Hjernen er i utvikling fram til omtrent 25-årsalderen. Mange endringer i hjernens struktur og funksjon skjer i tenårene. I samme livsfase debuterer de fleste som bruker cannabis. Artikkelen viser til nyere forskning … Les videre

Det nærmer seg påmeldingsfristen for Ut av tåka-konferansen 2018

Meld deg på Ut av tåka-konferansen 21.03.2018, nasjonal konferanse om ungdom og cannabisbruk. Årets tema: Ungdom, sårbarhet og rus. Det er fortsatt ledige plasser, påmeldingsfristen utløper 02.03.2018! Ut av tåka-konferansen 21.03.2018 program og påmelding

Hvordan snakke med ungdom om rus?

Skrevet av Iselin Glover, innlegg publisert desember 2017 på juvente.no  Tre tips til hvordan du kan snakke med ungdom om rusmidler. Det er lett å tråkke feil når man skal snakke med ungdom om rusmidler. Det er mange ting å tenke på: Hvordan sørge for at de vil høre på det du har å formidle? Hvordan … Les videre

Rusreform, ja – men hva?

Innlegg av Dag Endal, publisert nov. 2017 narkotikapolitikk.no Rusreform. Ruskommisjon. Løfterike ord. De to ordene ble sentrale i programdebatten på de fleste partilandsmøtene i vår og gjorde at narkotikapolitikk fikk økt oppmerksomhet. Alt greit, så langt. Om begeistringen for ordene rusreform og ruskommisjon kan bidra til å få gjort mer av det som er nødvendig i … Les videre

Vi må beholde forebyggingen

Høringssvar Actis Publisert Actis.no 31.01.2018. Det er viktig og riktig å se på hva som fungerer og hva som kan forbedres i norsk ruspolitikk. Actis støtter derfor forslag om en gjennomgang og utvikling av den norske ruspolitikken. I dag var det høring i Helse- og omsorgskomiteen om tre forskjellige forslag som har betydning for rusfeltet: Rusreform, NOU og overdosestrategi. … Les videre

Stabilt høy cannabisbruk i Colorado

Artikkelen er hentet fra actis.no, publisert 15.11.2017. Andelen som brukte cannabis regelmessig i 2016 var stabil sammenliknet med 2015. Det viser nye tall fra den nasjonale spørreundersøkelsen NSDUH. Høyest var forbruket i aldersgruppen 18-25, der rundt én av tre er regelmessige brukere. Et gledelig lyspunkt er at cannabisbruken i den yngste aldersgruppen (12-17 år) har gått noe ned. Nær 16 prosent av befolkningen i Colorado brukte cannabis regelmessig  i 2016. Det er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet på … Les videre

Tjener milliarder på cannabis

I USA er cannabis en blomstrende næring, også for staten. Artikkel av Espen H.Rusdal, publisert i Dagsavisen 15.01.2018 I store deler av verden er cannabis forbudt. I USA har de lenge kjempet hardt mot narkotika på føderalt nivå, mens flere delstater har legalisert cannabis for rekreasjonsbruk, altså hasj og marihuana. Obama-regjeringen erklærte i 2013 at … Les videre

Invitasjon til Ut av tåka-konferansen 2018

Ut av tåka-konferansen 2018 – nasjonal konferanse om ungdom og cannabisbruk finner sted 21.03.2018. I tilknytning konferansen vil det også arrangeres en nettverkssamling for fagfolk som arbeider med hasjavvenning eller ønsker å starte opp tiltak. Se mer informasjon om program og påmelding til det enkelte arrangement nedenfor. Ut av tåka-konferansen 2018 Målgruppe: fagfolk som jobber med ungdom … Les videre

Norsk studie: Flere unge takker ja til cannabis

Artikkelen er skrevet av Anne Line Bretteville-Jensen og Jasmina Burdzovic Andreas, Folkehelseinstituttet, publisert i aftenposten.no (06.11.2017). Hva skjuler den tilsynelatende stabiliteten i cannabisbruk blant unge? Det har skjedd noe med villigheten til å bruke stoffet. Ny studie viser trender i bruk, villighet og muligheter for bruk av cannabis. Langt fra alle som prøver cannabis vil … Les videre

Effekter av cannabis varer lenger enn antatt

Kronikk publisert i Tidsskriftet Den Norske Legeforening 30.10.2017 skrevet av Jørg Mørland og Jørgen G. Bramnes. Etter jevnlig bruk av mye cannabis kan man gjenfinne den psykoaktive substansen THC i blodet i mange dager. Dette kan ha konsekvenser for cannabisbruk og bilkjøring, enten cannabis brukes medisinsk eller i rushensikt. Rusmidler kan påvirke psykomotoriske ferdigheter så … Les videre

- -

Arkiv