M.Skardal

M.Skardal har skrevet 148 innlegg for hasjavvenning.no

Flere unge tester cannabis: – Det har blitt kult

Artikkel er publisert 05.07.19 på nrk.no, skrevet av Heidi Ditlefsen Sommerens festivaler gir høysesong for hasjdebut blant unge. De som jobber med unge cannabisavhengige ber ungdom tenke seg om. Før prøvde folk å skjule det hvis de røyket hasj. Nå er det mer normalisert. Det har på en måte blitt kult, sier Kristine Våge (19). … Les videre

Hjelp til rusmiddeltesting

En serie informasjonsvideoer gir grunnleggende kunnskap om rusmiddeltesting. Publisert 5.mars på ROP Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, av Frøy Lode Wiig Norsk forening for klinisk farmakologi har laget tre korte informasjonsvideoer som gir grunnleggende kunnskap om rusmiddeltesting. Årlig utfører norske laboratorier rusmiddelanalyser i rundt 400 000 prøver. I tillegg kommer ‘hurtigtester’ for rusmidler, … Les videre

Flere trenger behandling for cannabis i Norden

Artikkelen er hentet fra Actis.no, publisert 07.03.2019 Stadig flere søker behandling for problemer knyttet til bruk av cannabis. Tendensen er økende i alle nordiske land, ifølge en ny rapport. Antallet unge som er i behandling er spesielt høye. Dette kommer frem i rapporten Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries, utarbeidet av Nordens velferdssenter. Personer som … Les videre

Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries

New publication from the Nordic Welfare Centre, Author Kerstin Stenius 28. febr. 2019 Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries After alcohol, cannabis is the second most common intoxicant in the Nordics. During the last two decades, demand for cannabis use related treatment has increased in all Nordic countries. The cannabis figures among the … Les videre

Sterk økning i rusbruk i Oslo

Ny rapport viser markant økning i bruk av blant annet cannabis og MDMA i hovedstaden. Artikkelen er hentet fra actis.no, publisert 21.02.2019. Flere unge bruker og selger cannabis regelmessig, viser den nye Føre var-rapporten for Oslo. Rapporten er den første av sitt slag i Oslo, og har kartlagt rustrender i hovedstaden fra våren 2018 til … Les videre

Unge som har hatt atferdsvansker ruser seg mer

Artikkelen er skrevet av journalist Anne Lise Stranden, publisert i forskning.no, 17.02.2019 Betydelig flere tenåringer bruker alkohol og narkotika hvis de har hatt atferdsvansker som barn. – Om barnet har atferdsproblemer, er det desto viktigere å være tydelige foreldre for tenåringen, sier forsker. Det er ikke uvanlig at ungdom prøver ut alkohol og narkotika. Forskere … Les videre

USA: Kraftig økning i jevnlig bruk av cannabis

Artikkelen er hentet fra Actis.no, publisert 04.01.2019. Nesten én av ti amerikanere bruker nå cannabis regelmessig. Høyest er bruken blant unge voksne.  I aldersgruppen 18-25 år bruker mer enn to av ti cannabis hver eneste måned. Det viser data fra den nasjonale NSDUH-undersøkelsen.    På nasjonalt nivå har andelen som oppgir regelmessig cannabisbruk (bruk siste 30 dager) økt fra knappe 6 … Les videre

Hvorfor blir noen avhengig av hasj? Og hvorfor er det ikke alle som blir avhengige?

Artikkelen er skrevet av Anne Ringgaard, Videnskap.dk, oversatt av Lars Nygaard for forskning.no publisert 30.10.2018 Mange har prøvd å røyke hasj. De fleste nøyer seg med å gjøre det noen få ganger. Men ikke alle. De røyker det igjen. Og igjen. Og igjen. Og igjen. Noen opplever at stoffet tar kontroll over livet deres. Alt dreier … Les videre

Rusreformen

Regjeringen ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika fra straff til hjelp, behandling og oppfølging. Regjeringen vil gjennomføre en rusreform for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til … Les videre

Flere søker cannabis-hjelp

Publisert 22.08.18 nrk.no , skrevet av Kristine Næss Larssen og Hallvard Norum Siden 2010 har antall personer som søker hjelp hos spesialisthelsetjenesten for cannabis-avhengighet økt fra 2500 til 3600, en økning på over 40 prosent. – Vi ble overrasket over antallet pasienter, og vi ble overrasket over økningen i antall pasienter, sier seniorforsker Anne Line Bretteville-Jensen … Les videre

Unge hasjbrukarar slit på fleire område

Artikkel skrevet av Nina Eriksen for Viten + praksis – forskningsmagasin fra høgskolen i Oslo og Akershus, publisert 20.08.2018. Ungdata-tala for 2018 viser at cannabisbruken aukar i heile landet. Dei som brukar hasj og marihuana trivst dårlegare på skulen, har fleire helseplagar og er meir utsett for mobbing enn andre ungdomar. Tidlegare i år viste … Les videre

Sterk økning i hasjbruk blant Oslo-ungdom

Ungdata-undersøkelsen Ung i Oslo 2018. NOVA Rapport 6/18. Artikkelen er hentet fra forskning.no  Hasjbruken blant Osloungdom har økt markant siden 2015. Bruken er størst på vestkanten, ifølge ny rapport. 25 000 ungdommer i Oslo har svart på Ungdata-undersøkelsen Ung i Oslo 2018. Nå foreligger resultatene, og forskerne finner flere bekymringsfulle utviklingstrekk. – Det er i hasjbruken vi … Les videre

ROP-foredrag Helseskader knyttet til cannabis

Jørgen Bramness går gjennom en oppdatert kunnskapsstatus om helseskader av og ved cannabis. Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP 22.01.18 https://rop.no/roptv/helseskader-ved-cannabis/  

Hva er effekten av avkriminalisering?

Artikkelen er hentet fra actis.no publisert 12.02.2018 Hvilke effekter har avkriminalisering på bruken av narkotika? Vi tok en titt på hva forskningen sier. I Norge diskuterer vi nå hvilke reaksjoner vi bør ha på bruk og besittelse av narkotika. I dag er bruk og besittelse forbudt under legemiddelloven og kan straffes med bøter eller fengsel. I … Les videre

Hvordan kan vi forhindre at ungdom begynner med cannabis?

Om rus og avhengighet – Blogg fra Blå kors Borgestadklinikken og Korus-Sør, publisert 01.03.2018 Forfatter: Rosannne Kristiansen I det jeg har studert om cannabisbruk er det mye fokus på hva cannabisbruk fører til for den enkelte ungdom og hvordan vi kan oppdage at ungdommen bruker cannabis. Det er mindre fokus på hvordan vi kan forhindre … Les videre

Cannabis og den unge hjernen

Hvorfor er det spesielt farlig for tenåringer å bruke cannabis? Artikkel skrevet av Helga Tveit og Øistein Kristensen, publisert i Psykologisk tidskrift 71 Hjernen er i utvikling fram til omtrent 25-årsalderen. Mange endringer i hjernens struktur og funksjon skjer i tenårene. I samme livsfase debuterer de fleste som bruker cannabis. Artikkelen viser til nyere forskning … Les videre

Det nærmer seg påmeldingsfristen for Ut av tåka-konferansen 2018

Meld deg på Ut av tåka-konferansen 21.03.2018, nasjonal konferanse om ungdom og cannabisbruk. Årets tema: Ungdom, sårbarhet og rus. Det er fortsatt ledige plasser, påmeldingsfristen utløper 02.03.2018! Ut av tåka-konferansen 21.03.2018 program og påmelding

Hvordan snakke med ungdom om rus?

Skrevet av Iselin Glover, innlegg publisert desember 2017 på juvente.no  Tre tips til hvordan du kan snakke med ungdom om rusmidler. Det er lett å tråkke feil når man skal snakke med ungdom om rusmidler. Det er mange ting å tenke på: Hvordan sørge for at de vil høre på det du har å formidle? Hvordan … Les videre

Rusreform, ja – men hva?

Innlegg av Dag Endal, publisert nov. 2017 narkotikapolitikk.no Rusreform. Ruskommisjon. Løfterike ord. De to ordene ble sentrale i programdebatten på de fleste partilandsmøtene i vår og gjorde at narkotikapolitikk fikk økt oppmerksomhet. Alt greit, så langt. Om begeistringen for ordene rusreform og ruskommisjon kan bidra til å få gjort mer av det som er nødvendig i … Les videre

Vi må beholde forebyggingen

Høringssvar Actis Publisert Actis.no 31.01.2018. Det er viktig og riktig å se på hva som fungerer og hva som kan forbedres i norsk ruspolitikk. Actis støtter derfor forslag om en gjennomgang og utvikling av den norske ruspolitikken. I dag var det høring i Helse- og omsorgskomiteen om tre forskjellige forslag som har betydning for rusfeltet: Rusreform, NOU og overdosestrategi. … Les videre

- -

Arkiv