M.Skardal

M.Skardal har skrevet 148 innlegg for hasjavvenning.no

Rusreformen – Bekymret for økt bruk

Nyhetssak publisert 29.10.2020 actis.no – Hvis vi fjerner all adgang til reaksjon og oppfølging, forventer jeg økt bruk av narkotika. Leder av Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) var klar i sin tale da han innledet på fagkonferansen vår om rusreformen. Utgangspunktet for innledningen til professor Thomas Clausen var høringssvaret til SERAF, som tar opp … Les videre

Fagkonferanse: Rusreformen – hvordan ivareta alle?

Vi inviterer til fagkonferanse om rusreformen fredag 25. september på Nationaltheatret Konferansesenter i Oslo.  https://www.actis.no/rusreformen-hvordan-ivareta-alle TID: 25. SEPTEMBER 2020 kl. 09.00 – 15.00 STED: NATIONALTHEATRET KONFERANSESENTER I desember 2019 la rusreformutvalget frem forslag til ny rusrefom. Denne har vært på høring og vil bli behandlet av Stortinget, sannsynligivs i løpet av våren 2021. Vi inviterer … Les videre

Ein meir ansvarleg rusreform

Debattinnlegg Avisa Nordland, skrevet av Arne Johannessen Styreleier Actis- rusfeltets samarbeidsorgan publisert 25.06.2020 Noreg er eit av landa i Europa med lågast bruk av narkotika blant unge. Det må vi ikkje miste når politikarane skal handsame rusreforma. For snart eit halvår sidan vart eit forslag til rusreform lagt fram av eit offentleg utval. Framlegget har no … Les videre

Er cannabis mindre farlig enn alkohol?

Kronikk i Aftenposten.no, skrevet av Anne Line Bretteville-Jensen og Jørgen G. Bramness, publisert 12.05.2020 Her er det potensielle brukere bør kjenne til før de bruker cannabis. Rusreformutvalget foreslår å ta bort straffen for bruk og besittelse av rusmidler, deriblant cannabis. Et argument for å gjøre dette er at det virker urimelig å straffe noen for å bruke et … Les videre

En rusreform for alle

Mening – høringssvar fra Actis. Publisert 02.04.2020 https://www.actis.no/horingssvar/en-rusreform-alle Actis ønsker en rusreform som vil gi bedre helsehjelp til rusavhengige. Vi mener forslaget til reform er for svakt i oppfølgingen av unge. Actis ønsker at de som bryter forbudet mot narkotika møtes med en mer differensiert reaksjonsmodell enn det som er foreslått. Reaksjonen må tilpasses hver enkelt … Les videre

Unge fra Groruddalen advarer mot rusreform-forslag

Dagsavisen.no, publisert 23.02.2020, forfatter: Tom Vestreng Rusreformen kan i verste fall slå ille ut for østkantungdom, mener Aisha Zubair og Frankeh Colley. – Ungdommen på vestkanten har større og sterkere ressurser rundt seg, enn hva ungdom på østkanten har, sier Frankeh Colley til Dagsavisen. Forskning fra NOVA viser at det brukes mer rusmidler på vestkanten, … Les videre

Guided web‑based treatment program for reducing cannabis use: a randomized controlled trial

Forskningsartikel publisert i Addiction Science & Clinical Practice 2020 15:9. Forfattere: K. Sinadinovic, M. Johansson, A‑S. Johansson, T. Lundqvist, P. Lindner and U. Hermansson. Addiction Science & Clinical Practice 2020 15:9. Sammendrag: Målet med denne studien var todelt: undersøke hvorvidt det er mulig å nå cannabisbrukere via et nettbasert behandlingsprogram og undersøke effektene av nettbasert … Les videre

Øker narkotikabruken som følge av rusreformen?

Aftenposten debatt publisert 26.02.2020. Forfattere Jørgen G. Bramness og Anne Line Bretteville-Jensen Vi kan ikke utelukke at reformen kan bidra til en viss økning i narkotikabruk. Bruk og besittelse av alle typer narkotika skal ikke lenger være kriminelt i Norge. Det er mange gode grunner til at Regjeringen ønsket seg en ny narkotikapolitikk og ba … Les videre

Can a Smartphone App for Cannabis Cessation Gain a Broader User Group than Traditional Treatment Services?

Forskningsartikkel i Sage journals: Substance Abuse: Research and Treatment, publisert 03.02.2020. Forfattere: John-Kåre Vederhus, Malin Rørendal, Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Øistein Kristensen Artikkelen sammenlikner individuelle hasjavvenningsprogram med bruk av en hasjavvenningsapp (HAP) på telefon/nettbrett. Du finner artikkelen her: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1178221820902237    

Rusreform – fra straff til hjelp

Aftenposten.no 13.01.2020 kronikk skrevet av Jørgen G. Bramness og Anne Lise Bretteville-Jensen Behandling kan hjelpe de avhengige, men forebygging og skadereduksjon må styrkes for at Norge fortsatt skal ha en relativt lav rusmiddelbruk i befolkningen. Rusreformutvalget leverte før jul en modig innstilling. Utvalgets mandat var at reaksjonene på ulovlig rusmiddelbruk skulle flyttes fra straff til behandling, … Les videre

Rusreformen svikter de unge

19.12.19 Nyhetssak fra Actis I dag la rusreformutvalget sitt forslag til hvordan en avkriminalisering kan gjennomføres i Norge. Vi mener forslaget er altfor svakt når det kommer til forebygging. Utvalget foreslår at bruk, besittelse til eget bruk og kjøp av alle typer narkotika avkriminaliseres. Det vil si at det fortsatt er forbudt, men ikke straffbart. I … Les videre

Politiet: – Ungdom tror cannabis er lovlig

Publblisert nrk.no/sorlandet 14.11.2019, Journalister: Erik Wiig Andersen, Siv Kristin Sællmann, Heidi Dietlefsen Politiet hører stadig oftere at ungdommer tror cannabis er lovlig. Større aksept av stoffet og påvirkning fra liberale politikere kan være årsaken. Torbjørn Trommestad har lang erfaring med forebyggende arbeid i politiet og mener tendensen er helt klar. – Mange ungdommer tror at … Les videre

Ny undersøkelse: Nær halvparten av norske skoleelever kjenner til narkobruk på sin skole

Forfatter: Frank Haugsbø, publisert 08.11.19 Vg.no Nesten halvparten av norske skoleelever kjenner til at elever har brukt narkotika i skoletiden på sin skole. Det viser en fersk undersøkelsen fra organisasjonen Actis, som har stilt en rekke spørsmål om narkotikabruk til 814 unge i alderen 15–20 år fra hele landet. I undersøkelsen, som ble gjennomført på … Les videre

Cannabis som medisin bedrer ikke psykiske lidelser, viser stor studie

NTB publisert 04.11.19 Forskere har gått gjennom 83 studier som omfatter over 3000 personer og funnet at medisinske cannabispreparater ikke kan anbefales mot psykiske lidelser. Dette er en bunnsolid studie, hvor forskerne har brukt gode kriterier til å velge studier og gjort en grundig gjennomgang, sier Jørgen G. Bramness, spesialist i psykiatri og seniorforsker ved … Les videre

Ny studie: Unge med psykiske lidelser bruker mer narkotika

Skrevet av journalist Anne Lise Stranden, publisert 20.19.2019 forskning.no Alkohol- og narkotikabruk er mer utbredt blant unge som ble behandlet for psykiske helseproblemer, ifølge ny forskning. Særlig er atferdsvansker en stor risikofaktor for å utvikle rusproblemer. Autisme er et unntak. Fører rusbruk i ungdomstiden til psykiske lidelser, eller øker psykiske lidelser risikoen for mer alkoholbruk? … Les videre

En anonym fars bønn: Cannabis kan virke uskyldig, men kan ødelegge familier. Vår historie er ikke unik.

Aftenposten.no Debatt publisert 11.09.2019 Om cannabis blir lovlig, er jeg redd det blir vanskeligere for oss foreldre å hindre barna våre i å bruke det. Flere politiske partier, særlig ungdomspartiene, vil legalisere cannabis. Jeg er far til en gutt som er avhengig. Jeg ønsker å fortelle vår historie i håp om at de som skal … Les videre

Advarer mot unges ruskultur: På fest er det alltid flere som bruker stoff

Artikkel skrevet av Ingvill Drægni, publisert TV2.no 01.09.2019 Forsker slår alarm om ungdoms bruk av cannabis. Utviklingen de siste 10 årene har vært tydelig: Mindre rus og kriminalitet blant ungdom. Men de siste tallene fra Ungdata viser en klar endring. Sosiolog og forsker Anders Bakken ved velferdsforskningsinstituttet Nova, som også er leder for Ungdata-senteret ved … Les videre

Opptak av cannabisseminar 21.08.19 knyttet til debatten om cannabis og liberalisering

Strømmet direkte 21. aug. 2019 fra Litteraturhuset i Oslo Med utgangspunkt i en ny bok på feltet – Cannabisboka – inviterer vi til et seminar i den pågående debatten om cannabis og liberalisering. Se opptak av seminaret Program: – Velkommen. – Hvordan har endringer i synet på cannabis kommet til uttrykk i norsk offentlighet de … Les videre

Trengsel rundt lansering av «Cannabisboka»

Artikkelen er skrevet av Steinar Glimsdal, publisert blåkors.no 22.08.2019 Wergeland-salen i Litteraturhuset i Oslo var fylt til siste plass i går da den nye «Cannabisboka» ble lansert. TV-overføring til en ekstra sal måtte til. Det var Folkehelseinstituttet, Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)og Helsedirektoratet som sto bak det tre timer lange seminaret … Les videre

Første europeiske land vil legalisere cannabis

Artikkelen er publisert 19.08.2019 på vg.no, skrevet av Madeleine Hatlo. Luxemburgs helseminister går inn for legalisering av cannabis. Går alt etter planen, trer loven i kraft om to år. Luxemburg ligger an til å bli det første europeiske landet som legaliserer cannabis. Helsedepartementet jobber nå med et lovforslag, som etter planen skal legges fram denne … Les videre

- -

Arkiv