Nyheter

Guided web‑based treatment program for reducing cannabis use: a randomized controlled trial

Forskningsartikel publisert i Addiction Science & Clinical Practice 2020 15:9. Forfattere: K. Sinadinovic, M. Johansson, A‑S. Johansson, T. Lundqvist, P. Lindner and U. Hermansson. Addiction Science &
Clinical Practice 2020 15:9.
Sammendrag: Målet med denne studien var todelt: undersøke hvorvidt det er mulig å nå cannabisbrukere via et nettbasert behandlingsprogram og undersøke effektene av nettbasert behandling med terapeutveiledning. Hovedfunn: det nettbaserte behandlingsprogrammet med terapeutveiledning viste seg å ikke være mer effektiv med tanke på reduksjon av cannabisbruk sammenlignet med kontrollgruppen med brukere som sto på venteliste for å komme inn i behandling. Både studiens intervensjonsgruppe og kontrollgruppe viste positive endringer med tanke på reduksjon av cannabisbruk i gjennomføringsperioden. Dette kan indikere at det å søke hjelp i seg selv og det å besvare et stort antall spørsmål om cannabisbruk har en positiv effekt på cannabisavhengighet og bruk.  Det nettbaserte behandlingsprogrammet kan imidlertid ha bidratt til at man har nådd en målgruppe som ellers kanskje ikke hadde søkt om hjelp.
Les hele forskningsartikkelen her: https://ascpjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13722-020-00185-8

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv