Nyheter

Trengsel rundt lansering av «Cannabisboka»

Artikkelen er skrevet av Steinar Glimsdal, publisert blåkors.no 22.08.2019

Wergeland-salen i Litteraturhuset i Oslo var fylt til siste plass i går da den nye «Cannabisboka» ble lansert. TV-overføring til en ekstra sal måtte til.

Den nye fagboka om cannabis er gitt ut på Universitetsforlaget

Det var Folkehelseinstituttet, Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)og Helsedirektoratet som sto bak det tre timer lange seminaret sammen med Universitetsforlaget som er utgiver av den nye fagboka.
Seminaret ble markedsført som et innspill i den pågående debatten om liberalisering av cannabisbruk og et bidrag til en mer opplyst rusdebatt.

Bedre kunnskapsgrunnlag
– Vårt mål er å bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag. Selv om farene ved bruk av cannabis kanskje har vært overdrevet i tidligere tider, betyr det ikke at cannabis er helsekost. Foredragsholderne i dag vil gi innsikt i den nyeste forskningen på cannabis, kulturen rundt cannabisbruk før og nå, og belyse konsekvensene for blant annet psykisk og fysisk helse, presiserte bok-redaktørene og seniorforskerne Jørgen Bramness og Anne Line Bretteville-Jensen ved seminarstart.

Temaspekter
I «Cannabisboka» har noen av de fremste norske forskerne på rusfeltet forsøkt å gi svar på sentrale spørsmål om cannabis og cannabisbruk. Korte foredrag ble holdt av bidragsytere i boka på Litteraturhuset i går. Skribentene tok for seg et sant spekter av interessante tema: Hvordan har endringer i synet på cannabis kommet til uttrykk i norsk offentlighet de siste 50 årene? Hvordan møtes cannabis av straffesystemet? USAs narkotikapolitikk har påvirket oss i årevis, hva skjer der nå? Hva er de akutte effektene av cannabis? Hva er de langsiktige effektene av cannabis? Hva gjør cannabisbruk attraktivt og akseptabelt? Hva har skjedd med cannabismarkedet? Er cannabis egentlig medisin?

Legalisering eller avkriminalisering?
I paneldebatten under avslutningen på seminaret ble det presisert at enigheten er stor blant rusforskere når det gjelder legalisering av cannabis: Et politisk legaliseringsgrep vil føre til økt forbruk i samfunnet. Derimot vil en avkriminalisering av reaksjonsmåtene ikke uten videre føre til det samme, ifølge rusforskerne.

Her kan du se den streamede versjonen av hele gårsdagens cannabisseminar.

Her kan du lese mer om «Cannabisboka» (Universitetsforlaget) og eventuelt bestille den.

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv