Nyheter

Første europeiske land vil legalisere cannabis

Artikkelen er publisert 19.08.2019 på vg.no, skrevet av Madeleine Hatlo.

Luxemburgs helseminister går inn for legalisering av cannabis. Går alt etter planen, trer loven i kraft om to år.

Luxemburg ligger an til å bli det første europeiske landet som legaliserer cannabis. Helsedepartementet jobber nå med et lovforslag, som etter planen skal legges fram denne høsten. Det bekrefter helseminister Etienne Schneider overfor Politico.

– Den ruspolitikken vi har ført de siste 50 åra fungerer ikke. Å forby alt har bare gjort det mer forlokkende for unge mennesker, sier han til avisa.

Dersom alt går etter planen trer loven i kraft om to år. Schneiders kronargument er at unge allerede får tak i cannabis på det svarte markedet, og at de på den måten utsettes for potensielt farligere stoffer i det de kjøper.

Frykter domino-effekt

Dersom den nye loven godkjennes i nasjonalforsamlingen, blir hele kjeden av cannabismarkedet legalisert – fra produksjon til salg og bruk – under svært regulerte forhold. Ifølge avisa er det bred støtte blant regjeringspartiene for en fullstendig legalisering. Ifølge The Guardian har landet allerede legalisert cannabis til medisinsk bruk. Besittelse av små mengder til rekreasjonell bruk er også dekriminalisert, men kjøp, salg og produksjon er for øyeblikket ulovlig.

En eventuell legalisering vil etter all sannsynlighet innebære aldersgrense for kjøp, fortsatt forbud mot hjemmedyrking, og muligens kjøpsforbud for alle andre enn landets innbyggere, skriver avisa. Spesialist på det medisinske cannabismarkedet i Tyskland, Malte Goetz, tror en eventuell legalisering vil utløse en domino-effekt.

– Det sosiale presset vil bli så høyt dersom ett av EUs medlemsland legaliserer cannabis, at det snart vil bli seriøst diskutert i de andre, sier Goetz. Han understreker imidlertid at det på ingen måte er politisk konsensus for dette i Tyskland på nåværende tidspunkt.

Vil ha regulert salg i Norge

Uruguay var det første landet i verden som legaliserte cannabis, og i fjor fulgte Canada etter. Flere europeiske land har legalisert cannabis den siste tida, men kun til medisinsk bruk. Nederland er kanskje det europeiske landet som er mest assosiert med en avslappet holdning til cannabisbruk, men både bruk, besittelse og handel er i prinsippet ulovlig. De opererer riktignok med en «toleransepolicy», som innebærer å «overse» besittelse av små mengder hos privatpersoner, og tillate kaféer med lisens å selge det.

Temaet er jevnlig oppe til diskusjon også her til lands, men per i dag er det kun MDG og Venstre av moderpartiene som har gått inn for å utrede et statlig regulert narkotikasalg.

Leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark, er blant dem som mener dagens ruspolitikk bidrar til en mer risikofylt og uetisk bruk enn det som ville forekommet ved regulert salg.

– Det er ingen grunn til å tro at folk vil strømme til apotekene dersom salget reguleres. Det vil derimot skyve salget, og bruken, over i tryggere rammer, slik vi ser på Vinmonopolet, sa han til Dagbladet tidligere i sommer.

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Mest populære innlegg og sider

Arkiv

%d bloggere liker dette: