Nyheter

Stabilt høy cannabisbruk i Colorado

Artikkelen er hentet fra actis.no, publisert 15.11.2017. Andelen som brukte cannabis regelmessig i 2016 var stabil sammenliknet med 2015. Det viser nye tall fra den nasjonale spørreundersøkelsen NSDUH.

Høyest var forbruket i aldersgruppen 18-25, der rundt én av tre er regelmessige brukere. Et gledelig lyspunkt er at cannabisbruken i den yngste aldersgruppen (12-17 år) har gått noe ned. Nær 16 prosent av befolkningen i Colorado brukte cannabis regelmessig  i 2016. Det er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet på 8,6 prosent.

Økning i USA som helhet

Coloradotallene viser en liten nedgang i befolkningen sett under ett sammenlignet med 2015, men forskjellen er innenfor feilmarginene. I resten av USA har det vært en svak, men signifikant økning i regelmessig cannabisbruk. Størst er økningen i aldersgruppen 18-25 år, der en av fem nå oppgir å bruke stoffet regelmessig. I Colorado er andelen i samme aldersgruppe en av tre.

Innhentet av andre stater

Skoleungdom i Colorado lå lenge på topp i USA i cannabisbruk, men med den siste nedgangen har de blitt forbigått av tre andre legaliseringsstater (Oregon, Washington og Alaska), New Mexico og tre delstater i New England (Vermont, Rhode Island og Maine). Dette er stater som tillater cannabis til medisinsk bruk. I overkant av 9 prosent av 12-17-åringer i Colorado bruker cannabis regelmessig. Dette er en nedgang fra 11 prosent i 2015, men det er fortsatt 34 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. Også på nasjonalt nivå finner man en statistisk signifikant nedgang i cannabisbruk blant de yngste ungdommene, men nedgangen er noe sterkere i Colorado.

Økning i øvrige legaliseringsstater

Det har vært en økning i jevnlig cannabisbruk i Alaska, District of Columbia og Oregon. Også i Washington er det registrert en økning, men forskjellen er ikke statistisk signifikant.  I de yngste aldersgruppene er det ingen reelle endringer, men tre av de fire øvrige legaliseringsstatene opplever en signifikant økning i aldersgruppen 18-25 år. Også i aldersgruppen 26+ er det en økning, men i to av statene er økningen innenfor feilmarginene.

Utbredelse, ikke bruk

NSDUH-studien ser på andelen innbyggere som bruker cannabis årlig eller månedlig. Den kan imidlertid ikke si noe om hvor intensiv bruken er, for eksempel hvor mange som bruker daglig eller nesten daglig, eller hvor mye cannabis som brukes.

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv

%d bloggere liker dette: