Nyheter

Ut av tåka-konferansen 2016 – fylt med alvor og humor!

350 deltakere fra hele landet var samlet 10.02.2016 på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand.

350 deltakere fra hele landet var samlet 10.02.2016 på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand.

Ut av tåka-konferansen samlet 350 deltakere fra hele landet med ulik fagbakgrunn og arbeidspraksis. Konferansen ble arrangert for 11. gang i Kristiansand, denne gangen på Radisson Blu Caledonien Hotel. Hovedtema for årets konferanse var «Cannabis og psykisk helse»

Konferansen ble åpnet av kommuneoverlege Dagfinn Haarr. Første foredragsholder var Jørg Mørland, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet. Mørland presenterte utviklingen av cannabis og dess virkning og skadevirkning spesielt med tanke på ungdommens psykiske helse. Foredraget ga et flott utgangspunkt for resten av dagen. Neste foredragsholder var Pål Solhaug fra RVTS Sør, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, som holdt foredrag om hvordan kroppen påvirkes av traumer og vold og hvordan man kan møte ungdom som har blitt påvirket av dette. Videre holdt årets prisvinner av Ut av tåka-prisen, Mina Gerhardsen, et foredrag om cannabisbruk i Norge, påstander i legaliseringsdebatten og om ruspolitikkens betydning. Etter en lang dag med faglig påfyll ble dagen avsluttet med faglig påfyll med en humoristisk vri. Torleif Lundquist holdt et foredrag fylt med refleksjon om det å møte andre mennesker og hvordan man kan bruke egne ressurser for å få til endring av atferd.

Presentasjoner:

Jørg Mørland – Cannabis-stadig noe å lære om virkninger

Pål Solhaug – Komplekse traumer og rus – cannabis brukt som regulering

Mina Gerhardsen – Uskyldig moro eller fare for folkehelsa?

For mer informasjon og bilder fra konferansen se fanen Kurs og kompetanse

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv

%d bloggere liker dette: