Nyheter

Problemskapende dataspilling og cannabismisbruk

Hentet fra artikkelen «Problemskapende dataspilling og cannabismisbruk» av Malin Rørendal, publisert 17.11.2015, Fontene.no.

Forskning viser et sammenfall mellom problemskapende dataspilling og cannabisbruk.

Behandleren trenger kompetanse på begge deler. Ungdom på hasjavvenningskurs i Oslo får også hjelp med problemspilling.

Link mellom cannabisbruk og dataspilling

Skolebaserte undersøkelser viser at både storspillere og de med mange symptomer på dataspillavhengighet røyker oftere, har oftere vært tydelig beruset, og har oftere brukt cannabis siste år. 1,9 prosent av elevene som ikke hadde utfordringer med overdreven spilling hadde brukt cannabis i løpet av det siste året, mens 11,1 prosent av storspillerne i ungdomsskolen hadde gjort tilsvarende (Frøyland, Hansen, Sletten, Torgersen & Soest, 2010). For elever i videregående skole hadde 5,3 prosent av ikke-spillerne brukt cannabis, mens hele 17,4 prosent av storspillerne hadde gjort tilsvarende (Frøyland et al., 2010).

Walter, Morgenstern & Hanewinkel (2012) fant at problematisk dataspilling hadde et sammenfall bare med cannabis, mens problematisk gambling ble assosiert med både alkohol, cannabis og tobakk. En annen studie viste at gutter som brukte cannabis (og nikotin og alkohol) hadde nesten to ganger større sannsynlighet for å rapportere høy problemspilling enn ikke-brukere av cannabis, nikotin og alkohol (Van Rooij et al., 2014). Det er også rapportert om komorbiditet mellom problemspilling og andre faktorer som søvnvansker, symptomer på depresjon, angst, suicidalitet, ensomhet, negativ selvtillit, samt alkohol og substansbruk (Van Rooij et al., 2014, Wenzel et al., 2009). Dette kan tyde på at problemspillere kan være i risiko for flere problemer og utfordringer. De fleste studiene referert til er av kryss-seksjonell design, og kan kun si noe om et sammenfall eller en assosiasjon mellom ulike faktorer. Det vanskeliggjør derfor slutninger om årsak-virkning.

 Se artikkelen for mer informasjon om behandling av spilleavhengighet og cannabismisbruk.

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv