Nyheter

Kriminalitetsforebyggende team, Ungdomstjenesten i Kristiansand kommune og politi arrangerer åpne informasjonsmøter om hasj

VIL SPRE KUNNSKAP: Karin Berthelsen; kriminalitets-forebygger i Kristiansand kommune og Hans Jørgen Beckmann; leder for narkotikaavsnittet ved Kristiansand politikammer, håper informasjon om «den nye hasjen» kan skape en holdningsendring blant både unge og voksne. FOTO: MAI LINN OPSETH TRONSTAD VIL SPRE KUNNSKAP: Karin Berthelsen; kriminalitets-forebygger i Kristiansand kommune og Hans Jørgen Beckmann; leder for narkotikaavsnittet ved Kristiansand politikammer, håper informasjon om «den nye hasjen» kan skape en holdningsendring blant både unge og voksne. FOTO: MAI LINN OPSETH TRONSTAD VIL SPRE KUNNSKAP: Karin Berthelsen; kriminalitets-forebygger i Kristiansand kommune og Hans Jørgen Beckmann; leder for narkotikaavsnittet ved Kristiansand politikammer, håper informasjon om «den nye hasjen» kan skape en holdningsendring blant både unge og voksne. FOTO: MAI LINN OPSETH TRONSTAD

VIL SPRE KUNNSKAP: Karin Berthelsen; kriminalitets-forebygger i Kristiansand kommune og Hans Jørgen Beckmann; leder for narkotikaavsnittet ved Kristiansand politikammer, håper informasjon om «den nye hasjen» kan skape en holdningsendring blant både unge og voksne. Foto: Mai Linn Opseth Tronstad 

Originalartikkelen er skrevet av Mai Linn Tronstad, publisert i Kristiansand avis 30.09.2015

I dag er hasjen over tre ganger så sterk som for et par år siden. Politiet er bekymret og går nå bredt ut for å opplyse folk om det som nærmest er for et nytt stoff å regne.

Kristiansand
– Flere og flere sliter med cannabis. Hasj har blitt et helt annet stoff, det er mye sterkere enn før, sier Hans Jørgen Beckmann; leder for narkotikaavsnittet ved Kristiansand politikammer, til Kristiansand Avis.

Han forteller at det gjennomsnittlige innholdet av virkestoffer i fjor var på opptil 30 prosent i hasj, mens det for få år siden var på fem til ti prosent. Marihuanaen er om lag ti ganger så sterk som på 60-tallet. Så; hvorfor denne utviklingen?

– Får man solgt såpass sterk hasj, blir folk lettere avhengige. Alt handler om penger, sier Beckmann.

Kan man bli fysisk avhengig av hasj?

– Det er grunn til å tro at slik hasjen er nå, kan man fortere bli fysisk avhengig av jevnlig hasjrøyking, sier Karin Berthelsen; kriminalitets-forebygger i Kristiansand kommune.

Snilt rykte
Nå arrangerer for første gang Kriminalitetsforebyggende team i samarbeid med ungomdstjenesten og politiet tre åpne informasjonsmøter med hasj som tema.

– Vi i kriminalitetsforebyggende team i kommunen tilbyr også å komme og snakke om hasj og dens konsekvenser for alle tiende trinn i Kristiansand, både elever, foreldre og personer som jobber med ungdom. Hver gang vi gjør det, sier både unge og voksne at dette burde flere få vite mer om, sier Berthelsen.

– VI vil gjøre folk bevisste på at cannabis er et annet stoff i dag enn tidligere, Nå håper vi på en holdningsendring, at folk skal ta det på alvor, legger Beckmann til.

Møtet kalles «Hasj – er det så farlig da?». Har hasj et for snilt rykte?

– Jeg mener det. Det er en grunn til at vi i politiet bruker masse tid på dette. Vi har mye annet å gjøre, men ser at hasj gjør noe med ungdom. Det gjør inntrykk på oss å treffe ungdom som sliter med skole og relasjoner, sier Beckmann.

– Hasj preger en på så mange måter, en blir ikke en god utgave av seg selv, nikker Berthelsen.

Flere cannabis-psykoser
I tillegg til Beckmann, skal kommuneoverlege Dagfinn Haarr og Håvard Berge fra Hasjavvenning i Kristiansand informere på møtene. Sistnevnte skal snakke om hvordan hasj påvirker hjernen.

– Slutter du i tide, er disse konsekvensene reverserbare. Men begynner du veldig tidlig kan du ende opp med «barnehjerne» som voksen. Mens noen «uproblematisk» slutter med hasj etter å ha prøvd det et par ganger, blir andre overrasket over hvor fort de blir avhengige, sier Beckmann.

I psykiatrien meldes det om en øking i cannabis-psykoser, forteller de to, og politiet får mange bekymringsmeldinger. Men det er ikke bare unge brukere som trenger en holdningsendring.

– Mange unge kommer til oss og skjønner ikke hvorfor de voksne ikke tar dette seriøst. De husker cannabis fra de var unge og tenker «det er ikke så farlig», sier Beckmann, som oppfordrer de voksne til å ta stoffet på alvor.

– Jo tidligere de voksne tar en samtale med barna om hasj, jo lettere er det for barna å forberede seg til den dagende sitter på fest og blir tilbudt det. Det er litt som Aksel Lund Svindal gjør; før han setter utfor løypa forbereder han seg på hva som kommer.

Hva med marihuana, er det like vanlig som hasj?

– Nesten 40 prosent av cannabisbruken er i form av marihuana, mens 60 prosent er hasj. Sistnevnte er kjemisk fremstilt som en kake, mens marihuana tørkes, kvernes og røykes. Noen tror marihuana er sunt fordi det er grønt, men begge deler er like farlig, informerer Beckmann.

Drop-outs
I Danmark har 50 prosent av drop-outs; unge som slutter på skolen, direkte sammenheng med cannabisbruk, forteller de to. I tillegg til å få konsentrasjonsvansker på skolen, er det mange cannabisbrukere som mister interessen for fritidsaktiviteter, skifter venner og blir sløve og passive. Noen havner også i et kriminelt miljø.

– De har jo allerede trådd over terskelen til å gjøre noe ulovlig ved å bruke cannabis, det tror jeg gjør noe med de fleste, sier Berthelsen.

Bruker du hasj mer enn to ganger i uken, er du ifølge Beckmann kronisk påvirket hele tiden.

– Da kan du ikke kjøre bil, fordi du har en høyere promille enn det som er tillatt. Det er en konsekvens mange ikke er klar over.

Hvor lett er det å få tak i hasj i Kristiansand i dag?

– Det er veldig lett. Altfor enkelt, dessverre, det er mer utbredt enn før, avslutter Beckmann.

Informasjonsmøtene om cannabis er 6. oktober kl. 18:00 i Rådhuskvartalet, 12. oktober kl. 18:00 på Vågsbygd videregående skole og 22. oktober kl. 18:00 i Randesund bydelshus.

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv