Nyheter

Høye narkotall blant VGS-elever

Osloby.no , publisert av Charlotte Karlsen (05.10.2015).

Ferske tall fra Ungdata og undersøkelsen Ung i Oslo viser at hver fjerde 3.-klassing på videregående skole i Oslo har brukt hasj eller marihuana. Selv om Oslo-tallene er på landstoppen, så er det en klar nedgang sammenliknet med for 20 år siden. På landsbasis har 16 prosent av avgangselevene prøvd cannabis, og det er langt flere unge menn enn kvinner som har prøvd.

«Det er grunn til å være bekymret for bruken i enkelte grupper, som ungdom og særlig unge menn, skriver Mina Gerhardsen i et brev til helseminister Bent Høie (H).

Ifølge den siste rapporten fra EUs narkotikabyrå EMCDDA er bruken av cannabis økende i Norden. Ap-politiker Gerhardsen er generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, som mener det bør være en vekker at stadig flere søker hjelp for cannabisavhengighet.

– Selv om bruken av cannabis i Norge er generelt lav, mener vi det trengs en folkehelsekampanje om cannabis, som en viktig motvekt til mye feilinformasjon som finnes på internett, mener Gerhardsen.

Actis mener Helsedirektoratet må øke innsatsen for å spre kunnskap om helsefarer knyttet til cannabisbruk. De vil ha inn midler til kampanje om cannabis, slik vi har sett for tobakk og alkohol, inn i statsbudsjettet for neste år.

Les hele artikkelen her

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv