Nyheter

Ny svensk kohortstudie: «Vem är jag utan cannabis?»

«Vem är jag utan cannabis?» – En studie om behandling for personer med riskbruk, misbruk eller avhengighet av cannabis: Behandleres og klienters perspektiv og forandringsprosesser. Studien er en prospektiv longitudinell kohortstudie, men hensikt å identifisere og følge opp klienter fra deres første kontakte med behandlingsgruppen til behandlingsslutt. Studien inneholder både en kvantitativ og en kvalitativ del.

Rapporten er en fra en treårig studie av behandling i Göteborg. Studien er også et delprosjekt innen et nasjonalt prosjekt – Trestad2- hvilket er en satsning innen cannabis i de tre storbyene Stockholm, Göteborg og Malmö. Rapporten er tiltenkt som et underlag for å reflektere over og utvikle behandling som tilbys cannabisavhengige.

Bakgrunn for studien: Cannabis er det mest utbredte rusmiddelet i Sverige. Samtidig som andelen personer som bruker cannabis øker, utvikles forskningen om skadevirkninger av cannabis. Det økende antallet personer som prøver cannabis stiller økende krav til både forebyggende innsats og behandlingsmuligheter.

Spørsmål og problemstillinger som belyses i rapporten er blant annet: Hvilke klienter med cannabisproblem søker behandling? Hvor mange begynte i behandling og hvor mange fullførte? Hvilke problem/bakgrunnsfaktorer hadde de? Hvordan opplevdes behandlingen og det å søke hjelp? Hva er viktig under behandling?

Les hele rapporten med resultater her

 

 

 

 

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv