Nyheter

Arendal kommune starter opp med hasjavvenning

Artikkelen er skrevet av Tove Skyttemyr for Arendals Tidene, publisert 14.09.2015. http://redir.opoint.com/?key=7EsiRWq0k50scnX0LgQr

På skolebenken for å lære om cannabis.

På Eureka sitter 25 mennesker som jobber i ulike roller med barn og unge på skolebenken for å lære om hasjavvenning. Cannabis er det stofet med flest beslag på landsbasis. I en undersøkelse gjort av Ungdata.no opplyser nesten to prosent i Arendal at de har forsøkt hasj en gang. Over tre prosent har forsøkt flere ganger.

Ut av tåka

Basert på hasjavvenningsprogrammet (HAP), et prisvinnende program utviklet av den svenske psykologen og professoren homas Lundquist, startet Kristiansand kommune i 2005 opp egen avdeling for hasjavvenning. Berit Bulien Jørgensen, prosjektleder på overdosestrategi i Arendal kommune, tok initiativ til å arrangere kurs i Arendal etter å ha deltatt på seminaret «Ut av tåka» tidligere i år. Kurset innebærer to kursdager med kompetanseheving i cannabis i arbeid med unge mennesker, i alder 14 til 30 år.

– Det er altfor lite kunnskap hos de som jobber nær ungdommen om dette, sier hun.

Lite kunnskap

Kursholder Håvard Berge forteller at 120 mennesker i Kristiansand henvendte seg i jor til avdelingen for rådgivning og hjelp. I tillegg kom flere henvendelser fra Arendal. Han og kollega Madelene Skårdal reiser nå landet rundt for å avholde kurs i kommunene.

– Det er for lite kunnskap blant helsepersonell og skoler og vi ønsker å heve kompetansen. Vi ser at pågangen av unge som søker hjelp er økende. Disse må møtes av mennesker som har lærdom om hasjens skadevirkninger, hjelp etiltak og hvordan man kan inne veien ut av et misbruk, forteller han. Ifølge Berge kan trinnprogrammet HAP benyttes mot alle som søker bistand for å komme ut av avhengigheten.

– Vi forteller om hva cannabis gjør både fysiologisk og psykologisk med brukeren. Hasj er det rusmidlet det søkes mest hjelp til å komme ut av. Totalt 110 000 mennesker i Europa søkte hjelp i fjor, sier kursholderen.

May Brit Linløkkjordet, Beate Alfsdatter Myhren og Tom Blakstad jobber som miljøkontakter på Sam Eyde Videregående skole. De er svært fornøyde med å få muligheten til å øke kunnskapen og bli bedre rustet til å hjelpe unge og deres pårørende. Dette er et utrolig lott tiltak, og det er et stort behov for denne kunnskapen på skolen, sier Linløkkejordet, som får god støtte av kollegaene: Vi opplever stor pågang av unge som søker hjelp. Her lærer vi om hvordan vi kan henvise videre i hjelpeapparatet. Dette er svært nyttig i vår arbeidshverdag som innebærer mye kontakt med de unge, der både psykisk helse og rus er en del av det vi jobber med, sier Myhren og Blakstad.

Cannabisforum

Jørgensen er svært fornøyd med tilbakemeldingene fra kursdeltakerne.

– Arendal kommune oppretter i etterkant av kurset et koordinerende team for henvendelser angående hasjavvenning. Teamet vil bestå av to-tre ansatte som har gjennomgått opplæring i hasjavvenning som metode. Videre er planen å jobbe for å opprette et lokalt cannabisforum der ulike instanser kan komme sammen og utveksle erfaringer, utfordringer, samt oppdatere seg på ny kunnskap om hasj og cannabis.

– Det bør bevilges midler til dette, sier kursdeltakerne før de forsvinner tilbake til skolebenken.

 

 

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv