Nyheter

EU lanserer Europeisk narkotikarapport 2015

Den europeiske narkotikarapporten inneholder blant annet interaktive kart som gjør det enklere å sammenligne landene i Europa.

Den europeiske narkotikarapporten inneholder blant annet interaktive kart som gjør det enklere å sammenligne landene i Europa.

EUs narkotikaovervåkingsbyrå , EMCDDA, har publisert sin årlige narkotikarapport.  

Rapporten er en overordnet analyse av den seneste utviklingen i de 28 EU-medlemsstatene. Rapporten, som kommer i trykt utgave på 24 språk, ser nærmere på endringer innen forsyning og marked, narkotikapolitikk, bruk av «gamle» så vel som av nye stoffer i omløp, narkotikarelaterte problemer, samt helsemessige og sosiale mottiltak.

Norsk utgave: Europeisk narkotikarapport 2015: Trender og utviklinger

For mer informasjon se http://www.sirus.no/eu-lanserer-europeisk-narkotikarapport-2015/

 

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv