Nyheter

Nytt om syntetiske cannabinoider

Man har tidligere antatt at syntetiske cannabinoider bare er påvisbar i urinen en kort periode etter inntak. Nå viser en ny undersøkelse gjort ved St.Olavs Hospital i Trondheim at enkelte av de mest brukte cannabinoidene kan påvises i urin inntil tre til seks uker etter inntak, les mer her http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25737323

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Sørlandet Sykehus, holder i samarbeid med St.Olavs Hospital på med metodeutprøvning av forskjellige måter å påvise syntetiske cannabinoider i blod og urin. Man sammenligner hurtigtesting med LC/MS/MS teknikk. I utgangspunktet undersøker man de 9 mest brukte cannabinoider. Nå har imidlertid St.Olavs  Hospital innledet samarbeid med Rättskemiska institutionen i Linköping, som er Sveriges ledende senter på rusmiddelanalyser.  De har nå tilgjengelig en metode der det i en smekk ses på ikke mindre enn 107 ulike syntetiske cannabinoider i blod. Ellers ser det ut til selv om antall syntetiske cannabinoider som er tilgjengelig på internett stadig øker, synes populariteten blant brukerne å avta noe. De fleste prøver kun en eller to ganger viser tilgjengelige tall fra HAP-2 prosjektet i Norge. I Sverige er tendensen den samme. Mens Rättskemiska institutionen i Linköping, hadde ca 20% positive prøver for 1 år siden, viste mars/april i år en nedgang til bare 7-8% positive prøver.

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv