Nyheter

Å drive med hasj er å leke russisk rulett

Som 17-åring fikk Dag Henriksen en psykose og ble tvangsinnlagt. Ferske studier viser at røyking av hasj øker sjansen for utvikling av psykoser. Gjennom en rekke studier har forskere ved Haukeland universitetssykehus nå funnet at bruk av cannabis kan øke risikoen for å utvikle psykose.

– Vi har flere ulike forskningsresultater som bekrefter at det er en sammenheng mellom cannabis og psykose. Cannabis er en risikofaktor for psykoseutvikling for noen unge mennesker, sier Else-Marie Løberg, fagsjef ved Divisjon for psykisk helsevern ved Haukeland universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen. Enkelte personer er mer disponerte enn andre. Men hvem dette gjelder, kan man ikke vite på forhånd. Hun mener derfor dette er viktig informasjon å få ut til unge mennesker.

– Det vi vet i dag er at noen mennesker er særlig sensitive for det psykoaktive stoffet, THC, i cannabis. For denne gruppen er risikoen for psykose til stede, sier Løberg.

Les hele artikkelen av Lisbeth Jørgensen og Eirik Tufteland Kroken for nrk.no her

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv