Nyheter

Ny utgave av rapporten Rusmidler i Norge

Rusmidler i Norge 20142014-utgaven av «Rusmidler i Norge» er nå publisert på sirus.no. SIRUS’ årlige publikasjon er organisert i substanskapitler, mens et eget kapittel er viet informasjon/data knyttet til tjenester for rusmiddelmisbrukere.

I hvert av substanskapitlene blir det gitt en beskrivelse av de aktuelle stoffene, hvordan de virker, og deres skadepotensial og aktuelle lovreguleringer. Så følger tilgjengelige registerdata og data fra ulike undersøkelser. Det gis også en historisk oversikt over viktige hendelser og beslutninger i tilknytning til de forskjellige substansområdene og til tjenestetilbudet.

Les hele rapporten her: http://www.sirus.no/ny-utgave-av-rusmidler-i-norge/

 

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv