Nyheter

Høypotent cannabis – sammenheng med utvikling av psykose og schizofreni

cannabisplanten

Bilde hentet fra Wikipedia

Bruk av sterkere cannabis med høyt THC innhold og lavere CBD innhold, også kalt skunk,  øker risikoen for utvikling av første psykotiske episode,  viser en ny fersk undersøkelse fra London. Les mer her.

Denne undersøkelsen er omtalt redaksjonelt i mars nummeret 2015 av British Medical Journal, der de kjente australske forskerne Hall og Degenhardt slår fast at funnene til Forti og medarbeidere styrker teorien om at det er årsakssammenheng mellom cannabisrøyking og schizofreni. Les mer her.

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv