Nyheter

Tilbyr hasjavvenning i Setesdal

For første gang tilbys hasjavvenningskurs i Setesdal. Hasj har vært et økende problem på dalens fire videregående skoler.

VALLE: – Vi tilbyr nå individuelle kurs for ungdom som ønsker å slutte med hasj. Tre, fire har allerede gjennomført individuelle kurs, forteller Wenche Hægeland i Lokalmedisinsk Tjeneste Setesdal.

Hun sier det er en stor fordel at utsatt ungdom nå kan få hjelp lokalt. Før måtte ungdom til Kristiansand hvis de skulle delta på hasjavvenning.

– Hasj er mye mer utbredt enn før også i Setesdal, og vi har hatt en del utfordringer på de videregående skolene, forteller Hægeland.

Ungdata-undersøkelsen for 2014 viste at de videregående skolene i både Bygland, Valle og Bykle lå over landsgjennomsnittet i bruk av hasj blant elevene.

24 prosent hadde prøvd

Landssnittet er ni prosent. I Bygland svarte 11 prosent av elevene at de hadde brukt hasj, i Bykle 15 prosent og i Valle hele 24 prosent. Ved Hornnes videregåande skule svarte åtte prosent at de hadde brukt hasj.

– Valle har hatt veldig høye tall, men det er en liten skole og én eller to elever kan gi store utslag, sier Hægeland.

Avdelingsleder Ann Christin Jacob ved Valle videregåande skule sier skolen har hatt et hasjproblem i flere år. Flere elever er tatt og enkelte har blitt bed om å flytte ut av internatet.

– Godt samarbeid

– I år har vi null problemer. Det er ikke oppdaget hasj på internatet. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med lokalt politi og lokal rusomsorg. Vi mener vi har greid å snu utviklingen, sier Jacob.

Hun sier hun ikke vet om hasjen er kommet fra tilreisende elever eller om den distribueres lokalt.

– Hasj er ikke lenger bare et byfenomen. Det foregår også misbruk på bygda. Vårt desentraliserte tilbud om hasjavvenning håper vi skal bety mye positivt. Det er bare å ta kontakt, sier Wenche Hægeland i Lokalmedisinsk Tjeneste Setesdal.

Det tilbys bevisstgjøringssamtaler til foreldre og ungdom. De ungdommene som går videre til avvenning, deltar på ett til to møter pr. uke i cirka tre måneder.

 

Artikkelen er publisert av Odd-Inge Rønning Uleberg, fvn.no 05.03.2015. Les originalartikkelen her

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv