Nyheter

DCB – danske cannabis behandlere

Den første nasjonale konferansen for danske cannabis behandlere fant sted på Tune kurssenter utenfor København 23.-24. Oktober 2014.dcb-logo

Konferansens formål var å tydeliggjøre konsekvenser av cannabisbruk og gi et innblikk i en behandlingsmodell (HAP) som virker, samt å formidle hvorfor det er viktig å opprette et nasjonalt cannabisnettverk. Konferansen skal bidra til å samle alle landets enheter og sikre bedre kompetansedeling, og dermed gi en mer effektiv innsats til forebygging og behandling av cannabismisbruk.  Konferansen ble åpnet av Trine Bramsen MF (S). Blant foredragsholderne fant vi Thomas Lundqvist og Pelle Olsson fra Sverige. De danske foredragsholderne var representert av Christopher Schmitz, Carsten Rygaard Hjorthøj samt en videointervju med Birgitte Simonsen. Deltakerne på konferansen kom både fra Danmark og Norge.

Denne konferansen skal holdes årlig og skal i tillegg til den nylig etablerte hjemmesiden for det danske nettverket, http://www.danskecannabisbehandlere.dk,  fungere som et samlingspunkt. På hjemmesiden finnes all informasjon om det danske cannabisnettverket samlet. Her finnes materialer om nettverkskonferanser, aktuell forskning, artikler, nyheter, informasjon om behandlingsmetoden, utdannelse, medlemsliste. Det søkes om medlemskap til nettverket.

Formålet med nettverket er:
– Praktisk og klinisk erfaringsutveksling mellom behandlere/enheter som arbeider med cannabisbehandling
– Metode- og kompetanseutvikling
– Oppdatering på forskning
– Inspirere flere i landet til å arbeide utfra HAP-modellen
– Samle erfaringer

 

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv