Nyheter

Slik skader Cannabis

Flere studier har trukket fram en klar sammenheng mellom cannabisbruk over lengre tid og psykotiske episoder og schizofreni. (foto: Colourbox)

Flere studier har trukket fram en klar sammenheng mellom cannabisbruk over lengre tid og psykotiske episoder og schizofreni. (foto: Colourbox)

Avhengighet, lærevansker og psykiske lidelser er blant de negative effektene.

Nå har den australske forskeren Wayne Hall gått igjennom mye av forskningen siden 1993 som tar for seg usunne og helseskadelige konsekvenser av cannabisbruk. Oversikten til Wayne Hall tar både for seg negative konsekvenser av kronisk bruk av cannabis, og eventuelle konsekvenser av sjeldent bruk, eller bare å bruke cannabis én gang. Ifølge Halls forskning øker cannabisbruk blant annet risikoen for alvorlige ulykker og psykiske lidelser som schizofreni.

Les hele artikkelen, publisert av Lasse Biørnstad Forskning.no, her.

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv