Nyheter

Alvorlige konsekvenser av hyppig cannabismisbruk

Hva blir konsekvensen av hyppig cannabismisbruk hos unge?

Dette spørsmålet har en gruppe forskere gjort seg i en studie som ble presentert i Lancet Psychiatry i september 2014.

Undersøkelsen bygger på vel 3 700 unge fra Australia og New Zealand som inngikk i tre omfattende langtidsstudier. Ungdommene ble som 17-åringer spurt om de hadde brukt og eventuelt hvor ofte de hadde brukt cannabis. De ble senere fulgt til de var 30 år, og det man blant annet så på var i hvilken utstrekning de hadde fullført videregående skole og tatt eksamen fra høyskole/universitet, samt om de noen gang hadde gjort selvmordsforsøk..

Resultatene viste at blant dem som rapporterte daglig cannabisbruk som 17 åringer var det 63% færre som hadde fullført videregående skole i forhold til dem som ikke hadde brukt cannabis. Liknende sammenheng fant man for høyskoleeksamen, der det var 62% færre blant dagligrøykere som hadde tatt eksamen.

Selvmordsforsøk var nesten sju ganger vanligere i gruppen som røykte cannabis daglig. Risikoen for å utvikle avhengighet av andre rusmidler enn cannabis var åtte ganger hyppigere blant dagligrøykere.

Resultatene, som unektelig er tankevekkende for dem som toner ned risikoen ved cannabisbruk og argumenterer for legalisering, er korrigert for en rekke faktorer som kunne virke inn, som kjønn, sosialøkonomisk status, etnisitet, misbruk av andre rusmidler og psykisk sykdom.

Cannabis er det mest brukte illegale rusmiddel både i Norge og resten av verden. Unge hjerner er spesielt utsatt for skade, siden hjerneutviklingen ikke er fullført før ca 23 års alderen. Fokus på forebygging og utsettelse av debutalder blir derfor sentralt.

Les sammendrag av hele artikkelen her.

 

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv